HATAY ECZACI ODASI ODAMIZDAN 2019 YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

2019 YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞIM

 

     Odamız 2019 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle 21.09.2019 Cumartesi günü 10:00’te Odamız toplantı salonunda, seçimler ise 22.09.2019 Pazar günü saat 09:00:17:00 saatleri arasında Odamız binasında gerçekleştirilecek olup, çoğunluk sağlanamadığı taktirde çoğunluğa bakılmaksızın aynı gündemle 28.09.2019 Cumartesi günü saat:10:00’te Odamız Toplantı Salonunda , Seçimler ve oy kullanımı ise 29.09.2019 Pazar günü 09:00-17:00 saatleri arasında aynı yerde yapılacaktır. Bilgilerinize sunulur.

                                                    

 Ecz.Sedat Aközcan
 28.Bölge Hatay Eczacı Odası
 Başkanı

 

Gündem:

1)Açılış
2)Kongre Başkanlık Divanı’nın Seçimi (Başkan,Başkan Yardımcısı,2 Katip)
3)Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
4)Açılış Konuşması
5)Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Sunumu   
6)Yönetim Kurulu Mali Raporunun Sunumu   
7)Denetleme Kurulu Raporunun Sunumu   
8) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı Görüşülmesi
9) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibrası
10)2019-2020 yılı tahmini bütçenin görüşülmesi ve onayı
11) Adayların ve Listelerinin belirlenmesi
12)Dilek ve temenniler
13)Kapanış

Not:6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 8. maddesi(Değişiklik 23.02.1995 4078/1 ) gereği “Oda Umumi Heyetinin her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılmaları zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın Umumi Heyet Toplantılarına katılmayanlar ile seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.”şeklindedir. Katılamayacak durumda olan üyelerimizin mazeret belgelerini odamıza iletmeleri ve mazeretlerinin kabulü gerekmektedir.

08.08.2019 - Okunma Sayısı : 213