HATAY ECZACI ODASI ODAMIZDAN ETİL ALKOL SINIRLAMASI HAKKINDA

ETİL ALKOL SINIRLAMASI HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞIM

    Eczacılık mesleği; hastalıkların teşhis ve tedavisinde hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması; ilacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkinliği ve maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmetidir. Biz eczacıların hazırladığı majistral formül ise hasta için özel olarak hekim tarafından reçete edilen ve eczanede bu formüle göre hazırlanan ilacı ifade eder.  

T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gönderilen ve faaliyet gösteren eczanelerin tıbbi kullanım amaçlı etil alkolü ecza depolarından aylık en fazla 2 litre olarak temin edebileceği bildirilmiştir. Bizler yukarıdaki tanımlardan anlaşılacağı üzere alınan bu kararın doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü, bir taraftan laboratuvar hijyeni, ilaç yapımında kullanılan araç/gereç hijyeni , diğer taraftan da acil durumlarda tıbbi amaçla ödem azaltıcı ve antiseptik olarak eczanelerde yaygın bir şekilde etil alkol kullanımı vardır. Ayrıca majistral ilaç hazırlamada da çok önemli bir çözücü hammaddedir. İşte bu nedenlerle eczane başına 2 litrelik kısıtlama uygulamasının yeniden değerlendirilmesini ve iptalini istiyoruz. 

    Meslek sanatının en mühim icra yeri olan laboratuvarlarımızın işleyişi ve üretimden gelen gücümüzün devamı açısından da ehemmiyet arz eden, ayrıca eczacılık mesleğinin ve sanatının en müstesna yerine sahip olan majistral ilaç yapımı da engellenmeden teşvik edilmesi fikrinden hareketle önerimiz kısıtın ivedilikle kaldırılıp kanuna aykırı hareketlerde bulunanlar için de ‘’Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” Etil alkolün piyasaya arzı başlıklı 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki kurala istinaden açık hüküm bulunduğu, ayrıca adli ve idari yaptırım uygulanabileceği vakidir. 

   Bu hususta meslek örgütümüzün çatısı  olan Türk Eczacıları Birliği ve tüm üye eczacı odalarının sorunu sahiplenip çözüm arayışına katkı vereceği inancını taşıyoruz. Eczacı kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

 

Hatay Eczacı Odası Yönetim Kurulu

12.09.2019 - Okunma Sayısı : 339