2006 Yılı Bağ-Kur EK PROTOKOLÜ

35.A.00

Ankara, 16.05.2006

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


Bilindiği üzere, 2006 Yılı Bağ-Kur protokolü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacıları Birliği arasında 30.12.2005 tarihinde imzalanmıştır.

29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ve eki protokol hükümleri ile uygulamalarda meydana gelen bazı değişiklikler ile ilgili olarak, Kurum ile Birliğimiz arasında imzalanan protokol hükümlerinin uygulamasına açıklık getiren EK PROTOKOL imzalanması gereği doğmuştur.

2006 Yılı Bağ-Kur protokol hükümleri ile ilgili olarak değişiklik yapılan maddeleri belirleyen EK PROTOKOL 16.05.2006 tarihinde imzalanmış olup, protokol metninin bir örneği yazımız ekinde gönderilmektedir.

Ek sözleşme formları Birliğimiz tarafından bastırılmakta olup, Bağ-Kur ile 2006 yılında sözleşme yapmış olan üyelerinize ücretsiz olarak verilmek üzere Bölge Eczacı Odalarına gönderilecektir.

2006 Yılında Bağ-Kur ile sözleşmesi bulunan üyelerimizin, 13.06.2006 tarihine kadar, EK SÖZLEŞME formu ile ekinde yer alacak Eczane Bilgi Formu örneğini, anlaşma yaptığı Bağ-Kur İl Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter


Eki:Protokol Metni

23 Mayıs 2006 - Okunma Sayısı : 2380