Mesleğimizin geleceği için çözümlenmesi gereken konular nelerdir?