YÖNETİM KURULU

ECZ.SEDAT İLKİN AKÖZCAN
BAŞKAN
ECZ.SEDAT İLKİN AKÖZCAN

    1965 yılında Antakya' da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Antakya' da tamamladı. 1986 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 1986-1987 yıllarında İstanbul GATA Askeri Hastanesinde yedek subay olarak askerlik hizmetini yerine getirdi. 2007 yılından itibaren Hatay Eczacı Odası' nın çeşitli organlarında görev yaptı. 2011-2015 yıllarında Hatay Eczacı Odası'nda saymanlık görevi yaptı. 2015 yılında yapılan seçimde başkanlık görevine geldi. 2015 yılından beri Hatay Eczacı Odası Başkanıdır. 1987 yılından bu yana Antakya'da serbest eczacılık yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.


ECZ.UTKU ERGÖNÜL
GENEL SEKRETER
ECZ.UTKU ERGÖNÜL

1980 yılında Antakya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya'da tamamladı. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 2003 yılında Antakya'da sahibi ve mesul müdürü olduğu Ergönül Eczanesi'ni açarak eczane eczacılığına başladı. 2013 yılından itibaren Hatay Eczacı Odası bünyesinde kurulan  SGK İtiraz Komisyonu ve Nöbet Komisyonu'nda görev almış olup ayrıca denetçi eczacı görevlerinde de bulunmuştur. Bu görevlerine ek olarak  2017-2019 yılları arasında Denetleme Kurulu Başkanlığı da yapmıştır. İngilizce bilmektedir. 


UZM.ECZ.HÜSAMETTİN ESKİOCAK
SAYMAN
UZM.ECZ.HÜSAMETTİN ESKİOCAK

1992 yılında Antakya' da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya' da tamamladı. 2015 yılında Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 2019 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2015 - 2019 yılları arasında Hatay Eczacı Odası bünyesinde muvazaa komisyonunda görev aldı. 2019 yılında yapılan seçimlerde saymanlık görevine geldi. 2015 yılından bu yana  Antakya' da serbest eczacılık yapmaktadır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.


ECZ.UMUT BOZ
ÜYE
ECZ.UMUT BOZ

1978 yılında Antakya'da doğdu.İlk ve orta öğrenimini aynı yerde tamamladı.1999 yılında GAZİ Üniverstesi eczacılık fakültesinden mezun oldu.Nobel ilaç sanayi ARGE departmanında çalıştı.2003 yılından beri Antakya ilçesinde serbest eczacılık yapmaktadır.Hatay Eczacı Odası büyesinde kuluran çesitli komısyonlarda görev aldı.Evli ve iki çocuk babasıdır.


ECZ.NİLGÜN EKİNCİ
ÜYE
ECZ.NİLGÜN EKİNCİ

   1989 yılında İskenderun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İskenderun’da tamamladı. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İskenderun’da Nilgün Öncel Eczanesi’ni açarak eczane eczacılığı hayatına başladı. Hatay Eczacı Odası İskenderun Temsilciliği’nde nöbet komisyonu ve eğitim komisyonlarında görev aldı. Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık bölümünde yüksek lisans yapmaktadır. Evlidir.


ECZ.AHMET AKKOYUNLU
ÜYE
ECZ.AHMET AKKOYUNLU

1973 yılında Viyana’da doğdu. İlköğretimini Dörtyol ve İskenderun’da, orta ve lise öğretimini Ankara Gazi Anadolu Lisesinde tamamladı. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden, 2017 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret Önlisans bölümünden, 2021 yılında da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 2009-2011 ve 2011-2013 yıllarında iki dönem Hatay Eczacı Odasında yönetim kurulu üyeliği ve 2013-2015 ve 2019-2021 yıllarında da iki dönem büyük kongre delegeliği görevlerinde bulunmuştur. Halen Dörtyol ‘da serbest eczacılık yapmaktadır. İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.    


ECZ.AHMET KAYA
ÜYE
ECZ.AHMET KAYA

    1992-1999 yılları arası Osman Ötken Anadolu Lisesinde , 1999-2004 yıllarında İstanbul Üni. Eczacılık Fak. eğitim aldı . Üniversitede GSK İlaçları ve Aventis Pasteur firmalarında stajlarını tamamladı. 2005 yılından beri Kaya Eczanesi Sahibi ve mesul müdürü.   İngilizce, Microsoft Office, Word, Excel kullanmaktadır.  Denetçi Eczacılık,  Hassa İlçe Temsilciliği , TEİS Yönetim kurulu üyeliği gibi çeşitli mesleki görevleri yerine getirmiş,  2021 yılında Hatay Eczacı Odası yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.