KOMİSYONLAR

NÖBET KOMİSYONU

MUVAZAA KOMİSYONU

İTİRAZ KOMİSYONU

TEVZİ KOMİSYONU

SOSYAL AKTİVİTE KOMİSYONU

EĞİTİM KOMSYONU

SUT KOMİSYONU

GÖÇ HİZMETLERİ KOMİSYONU

DENETLEME KOMİSYONU

İLAÇ İMHA KOMİSYONU

ECZANE EKONOMİLERİ GELİŞTİRME KOMİSYONU

YARDIMCI ECZACI KOMİSYONU

KAMU ECZACILARI KOMİSYONU

MEDİKAL ÜRÜNLER KOMİSYONU

SOSYAL MEDYA KOMİSYONU

İLAÇ DIŞI ÜRÜNLER KOMİSYONU

KAMU KURUM İSKONTOSU ÇALIŞMA KOMİSYONU