2019 Yılı Yardımcı Eczacı 4. Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçları

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 27.12.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Yardımcı Eczacı Çalışması ve Yerleştirilmesine Dair Usul ve Esaslar doğrultusunda,  yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacının çalışacağı eczaneyi kendisinin bulamaması halinde yapacağı işlemlerle ilgili olarak, Türk Eczacıları Birliği Eczacı Bilgi Sistemi aracılığıyla yürütülecek olan işlemler için tamamlanmış olan hazırlıklarımız kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından da onaylanan  2019 Yılı Dördüncü Başvuru Dönemi Takvimi kapsamında; 

Bölge Eczacı Odaları tarafından, 7 Ekim 2019 – 18 Ekim 2019 tarihleri arasında yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacıların ön kayıt başvuruları alınarak kendilerine tercih işlemlerinde kullanacakları  kullanıcı adı ve şifreleri imza karşılığında verilmiş; Eczacı Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden açılan ekran aracılığıyla 21 Ekim 2019 – 24 Ekim 2019  tarihleri arasında il tercih işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan başvuru ve tercih işlemlerine istinaden, yerleştirme işlemi tamamlanmış olup, 2019 Yılı 4. Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçları, tercihlerin gerçekleştirildiği şifreli alanda yayımlanmıştır.

Yerleştirme sonuçları, ilgili Bölge Eczacı Odaları tarafından,  yardımcı eczacıya, ilgili il sağlık müdürlüğüne ve yardımcı eczacı çalıştıracak eczacıya bildirilecektir.

Dördüncü Başvuru Döneminde;

150 eczacı Bölge Eczacı Odalarına ön kayıt yaptırmış; 131 eczacı tercih ekranı aracılığıyla il tercihi yapmış; 3 eczacı, il tercihi yaptıktan sonra çalışmaya başlamış olup; 123 eczacı Yardımcı Eczacı Yerleştirme Sistemi tarafından yerleştirilmiştir.

Tercih sırasında “tercihlerime yerleşememem durumunda sistem tarafından yapılacak yerleştirmeyi kabul ediyorum” seçeneğini tercih etmemiş ve tek il tercihinde bulunmuş olan 5 eczacı bu nedenlerle yerleştirilememiştir.

Yerleştirme işlemi gerçekleştirilen yardımcı eczacıların, Usul ve Esaslarda belirtilen gerekli tüm belgeleri il sağlık müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir.

2019 Yılı için Beşinci Başvuru Yerleştirme Takvimi aşağıdaki şekildedir;

* 02-13 Aralık 2019 tarihleri arasında, Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı

adaylarının ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih

ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi,

* 16-19 Aralık 2019 tarihleri arasında, Türk Eczacıları Birliği tarafından açılacak ekran

aracılığıyla adayların il tercih başvurularının gerçekleştirilmesi,

* 20 Aralık 2019, yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve

sonuçların duyurulması.

Meslektaşlarımızın bilgisine ve dikkatine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Yardımcı Eczacılar İçin 2019 Yılı 4. Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçlarına Göre Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Bilgilendirme için tıklayınız.

 

28 Ekim 2019 - Okunma Sayısı : 424