2021 YILI SEÇİMLİ OLAĞAN MALİ GENEL KURUL

SAYIN MESLEKTAŞIM

 

     Odamız 2021 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle 28.08.2021 Cumartesi günü 10:00’da Odamız toplantı salonunda, seçimler ise 29.08.2021 Pazar günü saat 09:00:17:00 saatleri arasında aynı yerde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde, çoğunluğa bakılmaksızın aynı gündemle04.09.2021 Cumartesi günü saat:13:00’te Odamız Toplantı Salonunda , Seçimler ve oy kullanımı ise 05.09.2021 Pazar günü 09:00-17:00 saatleri arasında aynı yerde yapılacaktır. Bilgilerinize sunulur.

                                                    

 Ecz.Sedat İ. Aközcan
 28.Bölge Hatay Eczacı Odası
 Başkanı

 

Gündem:

1)Açılış
2)Kongre Başkanlık Divanı’nın Seçimi (Başkan,Başkan Yardımcısı,2 Katip)
3)Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
4)Açılış Konuşması
5)Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Sunumu   
6)Yönetim Kurulu Mali Raporunun Sunumu   
7)Denetleme Kurulu Raporunun Sunumu   
8) Yönetim Kurulu Çalışma, Yönetim Kurulu Mali ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı Görüşülmesi
9) Yönetim Kurulu Çalışma, Yönetim Kurulu Mali ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibrası
10)2021-2022 yılı tahmini bütçenin görüşülmesi ve onayı
11) Adayların ve Listelerinin belirlenmesi
12)Dilek ve temenniler
13)Kapanış

Not:6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 8. maddesi(Değişiklik 23.02.1995 4078/1 ) gereği “Oda Umumi Heyetinin her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılmaları zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın Umumi Heyet Toplantılarına katılmayanlar ile seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.”şeklindedir. Katılamayacak durumda olan üyelerimizin mazeret belgelerini odamıza iletmeleri ve mazeretlerinin kabulü gerekmektedir.

27 Ağustos 2021 - Okunma Sayısı : 665