2022 CEZAEVİ SÖZLEŞMESİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız;

     Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Hatay T Tipi kapalı cezaevi(Yayladağı), Hatay açık cezaevi(Antakya), Hatay çocuk cezaevi(Yayladağı) ve ilçelerdeki cezaevleri için sözleşme yenileme süresi 30.06.2022 Perşembe gününe kadar olup,   T tipi- T tipi -Açık Cezaevi ve Çocuk Ceza İnfaz Kurumu ile ayrı ayrı sözleşme yapılıp, 29 Haziran 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İlgili Odamız tarafından toplu olarak imzalatılacağından dolayı,tarafımıza teslim edilmesi gerekmektedir. Sözleşme formalarının ekine 2021 satış hasılatını içeren ek-4 belgesi eklenecek, ancak ıskonto için güncel SGK ‘da uygulanmakta olan ıskonto oranımız kullanılacaktır. 01.10.2022 tarihinde SGK protokol görüşmeleri sonucunda belirlenen rakamlara göre de ıskonto oranı güncellenecektir.

     Sözleşme Yenileme süresinden sonra eczane açan meslektaşlarımız kurumla sözleşme yapmaları halinde sıralamanın sonuna ilave edilecektir.

Sözleşme fiyatı 50 TL’dir.

20.06.2022 Pazartesi tarihinden itibaren sözleşmeler Odamızdan,21.06.2022 Salı gününden itibaren temsilciliklerimizden  temin edilebilir.

* Sözleşmesini Odamızda dolduracak olan meslektaşlarımızın kaşe ile birlikte gelmeleri önemle rica olunur.

 

Sözleşme yenileyecek meslektaşlarımızın aşağıdaki belgeleri sözleşme ekinde teslim etmesi gerekmektedir.

1-  Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi

2- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hâsılatını gösteren onaylı form  (Eczane Bilgi Formu EK-4/A)

3- Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, sadece 2019 yılında yapılacak sözleşme yenileme işlemi için geçerli olmak üzere, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hâsılatı ile 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hâsılatı (KDV Hariç TL ) bilgilerinin yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK-4/B)

4-  Bölge Eczacı Odası’ndan alınan sözleşme metni

5- Eczacı Odası’ndan alınan yeni tarihli “ Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi

6- Kurumla sözleşme yapmak istediğini belirten dilekçe 

 

İlk kez sözleşme imzalayacak meslektaşlarımızın aşağıdaki belgeleri sözleşme ekinde teslim etmesi gerekmektedir.

1-   Kimlik Fotokopisi ( T.C numarası ile birlikte)

2-   Ruhsat Fotokopisi

3-   İmza Sirkülerinin noter onaylı örneği

4-   Bölge Eczacı Odası’ndan alınan sözleşme metni

5-   Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hâsılatını gösteren onaylı form  ( Eczane Bilgi Formu – EK -4/A) (yeni açılan eczaneler hariçtir)

6- Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hasılatı (KDV Hariç TL ) bilgilerinin yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK-4/B)

7-   Eczacı Odası’ndan alınan yeni tarihli “ Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi

8-   Kurumla sözleşme yapmak istediğini belirten dilekçe

Bilgilerinize sunarız.

 

Ecz.Utku Ergönül
Genel Sekreter

 

20 Haziran 2022 - Okunma Sayısı : 354