35. Dönem Merkez Heyeti I.Bölgelerarası Toplatısı Sonuç Bildirgesi

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

35. DÖNEM MERKEZ HEYETİ

BİRİNCİ BÖLGELERARASI TOPLANTISI

9-10 HAZİRAN 2006 Kuşadası/AYDIN

 

SONUÇ BİLDİRGESİ

 

Bireylerin sağlıklı olmasını ve tedavisini ticari çıkarlar üstünde tutarak tarafsız bir yaklaşımla bireyin güvenliği ve etkili bir tedaviye ulaşmasına katkı sağlayan, insan hayatına ve onuruna saygı gösteren, insanlar arasında hiçbir ayrımcılık yapmayan, her bireyin kişisel durumuna göre davranan ve ona göre bilgilendirme uğraşı içerisinde bulunan eczacının mesleğini yapmak amacı ile eczanesini açma hakkının bir başkası tarafından kullanılmasına izin vermek için Meclis Başkanlığı?na bir milletvekili tarafından sunulan Yasa Önerisi?ni Türk Eczacıları Birliği 35. Dönem I. Bölgelerarası Toplantısı?na katılan Merkez Heyeti Yöneticileri, Oda Başkan, yöneticileri ve delegeleri olarak kabul etmiyoruz.  Söz konusu teklifin gündeme alınmaması, reddedilmesi için tüm çabaların sarf edileceğinin bilinmesini isteriz.

 

Yaklaşık üç yıldır Sağlık Bakanlığı ile birlikte üzerinde çalıştığımız 6197 sayılı Yasa Taslağı hakkında tüm görüşler Sağlık Bakanlığı?na ulaşmış bulunmaktadır. Söz konusu Yasa Taslağı?nın bir an önce Parlamento?ya sevkinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 

2005 yılı Haziran ayından 2006 yılının Nisan ayına kadar on aylık toplam geri ödemenin yüzde 10?luk kısmı çoğu ilimizde henüz ödenmemiştir. Meslektaşlarımızı son derece sıkıntıya sokan bu durumun ivedilikle çözülmesi ve ödemelerin yapılmasını önemle talep ediyoruz.

 

 

 

 

 

Diğer yandan, reçete kontrollerinde ortaya çıkan kişiye özgü keyfi uygulamalar meslektaşlarımızın mağduriyetine neden olmaktadır. Kontrollerin tek tip hale getirilmesi, yapılan kontroller hakkında bilgi verilmesi, iade edilmesi gereken reçetelerin hızla iade edilmesi, meslektaşlarımızın mesleğini yapmasını kolaylaştıracak, vatandaşlara verilen hizmetin niteliğini artıracaktır. Konunun önemle incelenerek bir an önce yerine getirilmesini talep ediyoruz.

 

Reçete kontrollerinde bilgisayar ortamı kullanımının geliştirilerek elle kontrollerin asgariye indirilip kuralların dijital ortamda uygulanması ile kontrollerin kolaylaşacağı, hızlanacağı ve sorunların azalacağı bir gerçektir. Konu hakkında çalışmanın hızla yapılarak hizmet alanla hizmet veren arasındaki güven ortamının geliştirilmesine büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Türk Eczacıları Birliği 35. Dönem I. Bölgelerarası Toplantısı?na katılan Merkez Heyeti Yöneticileri, Oda Başkan, yöneticileri ve delegeleri olarak reçete kontrollerinin bilgisayar ortamında yapılması için altyapının tamamlanması gereğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

 

15 Haziran 2006 - Okunma Sayısı : 2263