37.DÖNEM II.BÖLGELERARASI TOPLANTI KONUŞMASI

Sayın başkan, merkez heyetinin değerli üyeleri, değerli Oda başkanları ve yöneticileri, kooperatiflerimizin değerli başkan ve yöneticileri, sevgili meslektaşlarım hepinizi Hatay Eczacı Odası adına saygıyla selamlıyorum. Adana Eczacı Odası Başkan ve yöneticilerine konukseverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Aslında kendimizi burada Adana Eczacı Odasından farklı görmüyoruz, 1984 yılına kadar aynı oda çatısı altındaydık. Bu yüzden kendimizi burada Burhan kardeşimin misafiri olarak değil bir nevi ev sahibi olarak da görüyoruz.

 

Günümüzde eczacılık ile ilgili sorunların çözülmesi, sağlıkla ilgili pek çok sorunun çözülmesi anlamına gelmektedir. Mesleğimizin sorunlarının çözümü, tüm bireylerin mutluluğuna olumlu katkı sağlayacaktır. Bu konuda başarılı olmak, mesleğini ve meslektaşlarını her yönü ile yakından tanıyan meslek örgütüne güvenmek ve yetki vermekle mümkündür. Meslek örgütü, devlet ve hükümet ile mesleği icra edenler arasındaki köprüdür. Bu köprüyü kullanmamanın veya görmezden gelmenin hiç kimseye yararı olmadığı gibi zararı olduğu kesindir. Meslek örgütümüz tüm meslektaşlarının katkısıyla katılımcı demokrasiyi tüm uygulamalarında ortaya koyarak ortak akıl üretebildiği dinamik bir örgüt olmak mecburiyetindedir. Bu gerçeklerin göz ardı edilmemesini diliyoruz.

 

 Mesleğimizin geleceğini sağlam temellere oturtabilmek için yapılması gereken islerin basında 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki kanunda yapılacak düzenlemeler gelmektedir. Türk Eczacıları Birliği tarafından bir an önce en son 2006 yılında gündeme getirilen taslağı da baz alarak yeni bir taslak hazırlamak için komisyon kurulmalıdır. Bu komisyonun hazırladığı ve tüm meslektaşlarımızın mutabık kaldığı bir yasa taslağı da biran önce meclise sunulmalıdır. Türk Eczacıları Birliğinin bu yasanın mecliste görüşülmesi konusundaki tedirginliğini de bir kenara bırakması ve gerekli siyasal girişimleri yapması gerekmektedir.


   Nüfusa göre eczane modeli bir an önce uygulamaya sokulmalıdır. Bu yeni düzenlemeye ek olarak da nitelikli ciroya göre yardımcı eczacı modeli veya üst limitli ciro uygulaması düşünülmelidir. Böylece hem yeni mezun eczacı meslektaşlarımıza yeni bir istihdam alanı açılmış olur, hem de eczane sayısının artmasını önleyerek meslek etiğinin korunması konusunda fayda sağlamış oluruz. Belki de en önemlisi hastalarımızın ilaç konusunda uzman olan eczacısından daha çok hizmet almasını sağlayarak, daha kaliteli bir sağlık sunumu yapmış oluruz. Ülkemizde nüfusa göre eczane sayısı yeterli olmasına rağmen son zamanlarda yeni açılan Eczacılık Fakülteleri bu mesleğin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Giderek artan yeni mezun eczacı nüfusu etik bozulmaların artması, mesleki yozlaşma gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Önümüzdeki yirmi yıllık sağlık politikasında ülke nüfusuna göre serbest eczane eczacılığı, kurum eczacılığı, sanayi eczacılığı, akademik eczacılık olarak ihtiyaç duyulacak eczacı sayısı öngörülerek daha fazla Eczacılık Fakültesi açılmasının önüne geçilmelidir. Mevcut fakültelerden mezun olanlara da hem sanayide hem de kurum ve fakültelerde istihdam imkânı sağlanması konusunda girişimler de bulunulmalıdır. Yapılan ise bunun tam aksine yeterli donanım ve akademik personele sahip olmayan fakültelerde kalitesi düşük eğitim verilmesidir. Uzun zamandır meslektaşlarımızın dillendirdiği eczacılıkta emeklilik sistemi kesinlikle bir ütopya değildir. Çok basit
planlamalarla gerçekleşebilecek bu sistemin artık Türk Eczacıları Birliği tarafından gündeme alınması lazımdır. Bu amaçla bir fon kurulmalı, emeklilik ilkeleri belirlenmelidir. Bu sadece mesleğe büyük emek vermiş meslektaşlarımızın rahat etmesini sağlayacağı gibi, aynı zamanda genç eczacıların geleceğe güvenle bakmasını sağlayacaktır.


      6197 Sayılı yasamızda bu düzenlemeler bir an önce yapılarak uygulamaya konulmalıdır. Mesleğimize bu değişikliklerle bir dinamizm kazandırmak isterken güncel sorunlara da hızlı bir şekilde çözüm bulmalıyız; Bunlardan biri Eczane ciro ve karlılıklarının düşmesini engelleyici önlemleri almak, eczane karlılıklarını arttırıcı çözümler üretmekken diğeri de Sosyal Güvenlik Kurumunun eylem planını iyi değerlendirip gerekli hamleleri yapmaktır.

 

Türk Eczacılar Birliği?nin en önemli görevi eczanelerimizin ekonomik varlıklarını sürdürebilir kılmaktır. Bu da eczane karlılıklarını önce korumak sonra da karlılıklarımızın arttırılmasını sağlamakla olur. İlaç fiyat kararnamesinin değişmesi sonucu ilaç fiyatlarının

08 Kasım 2010 - Okunma Sayısı : 4429