42. Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Görev Dağılımı

Türk Eczacıları Birliği'nin 42.Olağan Büyük Kongresi 28-29-30 Kasım – 1 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşmiştir. 

Kongrede, merkez organlarının seçimi ile göreve gelen 42.Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu, 05 Aralık 2019 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve görev dağılımı yapmıştır.

42.Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu'nun görev dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Ecz.Erdoğan Çolak Başkan
Ecz.Oğuz Ekincioğlu II.Başkan
Ecz.Arman Üney Genel Sekreter
Ecz.Saygın Garğın Sayman
Ecz.Mehmet Emin Beyaz Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Cem Mercül Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Hasan Buminhan Yavuz Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Halil İbrahim Avşaroğlu Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Cenk Kes Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Yücel Yenilmez Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Tahir Özelçi Merkez Heyeti Üyesi
   
Ecz.Oğuzhan Ulutaş Denetleme Kurulu Başkanı
Ecz.Ersun Özkan Denetleme Kurulu Üyesi
Ecz.Reşat Menderes Akgöl Denetleme Kurulu Üyesi

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman Üney

Genel Sekreter 

 

 

 

05 Aralık 2019 - Okunma Sayısı : 519