BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE EK PROTOKOL EKİ SÖZLEŞME İMZALANDI

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacıları Birliği arasında, 30.12.2005 tarihinde imzalanan 2006 Yılı Protokolünün bazı hükümlerinde yapılan değişiklikler gereği 16.05.2006 tarihinde Ek Protokol imzalanmıştır.

Söz konusu Ek Protokolün ?Sözleşmenin Feshini Gerektiren Hususlar? başlıklı bölümünün ?g? ve ?p? bendleri, 2006 Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği?nin ilgili maddeleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiş; bu düzenlemeler gereği, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında 16.06.2006 tarihinde Ek Protokol Eki imzalanmıştır. Buna göre; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 26.06.2006 tarih 2963 sayılı Talimat ile,

1) Ek Protokol Eki Sözleşmenin, Bağ-Kur ile sözleşmesi bulunan eczaneler tarafından 31.07.2006 tarihine kadar imzalanması gerektiği; bu süre içinde sözleşme imzalamayan eczanelerin imza için İl Müdürlüklerine başvurduğu tarihe kadar Kuruma fatura ettikleri reçete bedellerinin ödenmeyeceği bildirilmiştir.

2) Ek sözleşme ve eki formlar, Birliğimiz tarafından bastırılmayacaktır. Bu nedenle, İl Müdürlükleri tarafından Talimat ekinde yer alan ek sözleşme ekinin kullanılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi, ve Bağ-Kur ile sözleşmesi bulunan tüm üyelerinizin, 31.07.2006 tarihine kadar Bağ-Kur İl Müdürlüğü?ne başvurarak ek protokol eki sözleşmeyi imzalamaları gerektiği; aksi takdirde imza için İl müdürlüğüne başvurdukları tarihe kadar Kuruma fatura ettikleri reçete bedellerinin ödenmeyeceğinin duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK

Genel Sekreter


[Ek dosya için tıklayınız...]

04 Temmuz 2006 - Okunma Sayısı : 2350