BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

 

         15 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe giren tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliğinde reçete yazım kuralları, Rapor düzenlemesi ve ilaç kullanım ilkelerini düzenlerken hasta ilaca nasıl kolay ulaşır anlayışında olması gerekirken aksine hastaya nasıl zorluk çıkartılır, ilaca ulaşım nasıl zorlaştırılır hedeflenmiştir.

Hekimin reçete yazma hakkını engelleyen, hastaların yaşamını tehlikeye atabilecek uygulamalar içeren bu talimatname ile sağlık hizmeti vermek imkansız hale getirilmiştir. Uygulama ile hasta, eczacı, doktor karşı karşıya gelmiştir.

         Hastanın ilaca ulaşmasındaki engellemenin altında yatan mantık sağlıkta tasarruf anlayışıdır.

Sağlıkta tasarruf olmaz.

          Sağlık tüm vatandaşlarımıza eşit ve ulaşılabilir olmalıdır. Kaldı ki bu uygulamada değil tasarruf aksine maliyet arttırılmaktadır.

         Örneğin Kolesterol hastalarında üç uzman hekimin imzaladığı heyet raporuna rağmen tahlil sonucu istenmesinin ne anlamı vardır? Daha anlamsızı ise kolesterol ilacı kullanan hastadan tahlil sonucunda kolesterol oranı yüksek olması beklenemez zira bu hasta kolesterol oranı düşük olsun diye zaten ilaç kullanmaktadır. Uygulama talimatı bir anlamda kolesterollü hastaları yok  saymaktadır. Ayrıca Kalp hastası ve Şeker hastalarını da tehlikeye atmaktadırlar.

         Buna benzer bir çok önemli hastalıklarda hastalara bu uygulama talimatında zorluk çıkartacak kısıtlamalara gidilmiştir. Ancak özellikle son üç yılda yapılan düzenlemelerle ilaç alanında zaten önemli bir tasarruf sağlanmış, reçete sayısındaki artışa rağmen Sosyal Güvenlik Kurumlarının ödemelerinde aynı oranda artış olmamıştır.

                                   2004 (Milyar YTL.)              2005 (Milyar YTL.)

BAĞKUR                     2.525.-                                 2.055.-

EMEKLİ SANDIĞI          1.810.-                                 1.607.-

YEŞİL KART                  0.250.-                  06 Haziran 2006 - Okunma Sayısı : 2571