Biyosidal Ürünler Hakkında

      Eczanelerimizde satışa sunduğumuz, zararlı organizmaları uzaklaştırma yoluyla halk sağlığının korunmasına destek sağlayan biyosidal ürünler, ilgili mevzuat gereği Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve TİTCK'nın görev ve sorumluluk alanında yer almaktadır. Söz konusu ürünlerin bu makamlarca ruhsatlandırılmış olması gerekmektedir.

        Dolayısıyla, eczanelerimizde sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve TİTCK tarafından yayımlanan listeler içerisinde yer alan biyosidal ürünlerin satışının yapılması önem arz etmektedir.

 

İzinli biyosidal ürünler listesi için tıklayınız.

 

Ürün tipi 1 kapsamında izinli insan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler (antiseptikler, antibakteriyel sabunlar vb.) için tıklayınız.

 

TİTCK "Biyosidal Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19'a Yönelik Usul Esaslar" kapsamında Kurumca düzenlenen ruhsatlı biyosidal ürünler için tıklayınız.

 

 

03 Kasım 2020 - Okunma Sayısı : 338