Botulismus Toksini Tip A Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA,


T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü?nün Birliğimize gönderdiği 26.06.2006 tarih, 11599 sayılı yazı ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü?nün 23.05.2006 tarih, 027274 sayılı yazısı gereğince 29 Nisan 2006 tarihinde 26153 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan ?Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:6)?nin? Botulismus Toksini Tip A?nın kullanımı ile ilgili 12.7.5. maddesinin ?b? bendine ?10 yaşa kadar; sistemik hastalığı, kemiksel deformite, kanama diyatezi, fikst kontroktür olmayan hastalarda en fazla iki adaleye uygulanmak üzere? ifadesi konulduğu ve 10 yaş sınırı getirildiği, bu hasta grubunda 10 yaşından önce bu tedaviye başlanmış hastalarda, botulismus toksini tip A ile yapılan tedavinin, tıbbi gerekçe bulunması halinde, 10 yaşından sonra da geri ödemesinin yapılmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter


04 Temmuz 2006 - Okunma Sayısı : 1880