CETAS İşlemleri Hakkında

42.A.00/0161

12.12.2019

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 22.10.2019 tarih ve 18874 sayılı yazı

 

İlgide kayıtlı Bölge Eczacı Odası yazımızda T.C.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında "Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol"ün 15 Ekim 2019 tarihinde imzalandığı bildirilerek; 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle pilot uygulama kapsamında bulunan bölgelerde ve 9 (dokuz) kampus ceza infaz kurumunda reçete kayıt işlemlerinin yalnızca CETAS üzerinden yapılacağı duyurulmuştu.

Genel Müdürlük tarafından Birliğimize iletilen ve ekte yer alan yazıda mevcut Protokolün 3.2.5 inci maddesine atıfta bulunulmakta ve;

CETAS kapsamına geçmiş olan ceza infaz Kurumlarının 01.11.2019 tarihinden itibaren eczanelerden Medula çıktısı ve eczane otomasyon sistemi reçete arkası çıktısı almasına gerek olmayacağı bildirilmektedir.

Konu hakkında bilgilerinizi ve üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

 

Ecz. Arman Üney

Genel Sekreter

 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün yazısı için tıklayınız.

 

 

 

13 Aralık 2019 - Okunma Sayısı : 517