DEĞERLİ MESLEKTAŞIM

sayı:231

tarih:20.06.2006

 

 

DEĞERLİ  MESLEKTAŞIM

                                                         

 

   1)Yeni eklenen ve değişen kurum kodları aşağıda sunulmuştur. Emekli sandığı Saymanlık Giriş bölümünden kayıt yapılması gerekmektedir.

   İl Sağlık Müdürlüğü 120320

   Belen Sağlık Grup Başkanlığı 155448

   İskenderun Sağlık Grup Başkanlığı 155449

   Dörtyol Sağlık Grup Başkanlığı 155450

   Reyhanlı Sağlık Grup Başkanlığı 155451

     Kırıkhan Sağlık Grup Başkanlığı 155452 

    
   2)
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 16.06.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır. Kanun 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girecektir.

   Kanun metnine http://www.basbakanlik.gov.tr adresindeki Resmi Gazete sayfasından ulaşabilirsiniz.

  3) Bilindiği gibi, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 6 Sıra Nolu Tedavi Yardımına İlişkin Tebliğ?in Ek-2/A Sistemik Antimikrobikler ve Bazı İlaçların Geri Ödenme Koşulları başlıklı listesinde, kolesterol tedavisinde kullanılan ilaçlar ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler, 31.05.2006 tarih 26184 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 7 Sıra Nolu Tedavi Yardımına İlişkin Tebliğ ile değiştirilmiştir.

 

Yapılan düzenleme;


?Daha önce ilaç kullanmayan hastalarda ilaca başlanma kriterleri:
a) Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlar, trigiliserit düze

20 Haziran 2006 - Okunma Sayısı : 2408