DİKKAT!!! TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGE

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGE


35.A.00.05498
Ankara, 04.12.2006


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 01.12.2006 tarih 25152 sayılı ?Tedavi Yardımına İlişkin Genelge? ile, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Tebliğ?de aşağıdaki değişikliklerin yapılmasının gerekli görüldüğü bildirilmektedir:

1- Tebliğin eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesinin (EK?2/A) ?191. Propiverin hidroklorür? etkin maddesi ?Üroloji ve nöroloji (erişkin ve çocuk), pediatri, kadın doğum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Üroloji ve nöroloji (erişkin ve çocuk) uzmanlarının yer aldığı sağlık kurulu raporuyla tüm hekimlerce yazılabilir.? kaydıyla ilave edilmiştir.

2- Tebliğ eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK?2/D) yer alan ilaçlarla ilgili olarak bu Genelgenin eki (EK?1) sayılı listede gösterilen düzenlemeler yapılmıştır.

3- Bu Genelgenin eki (EK?2) sayılı listede yer alan ilaçlar, Tebliğ eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK?2/D) ilave edilmiştir.

4- Bu Genelge 05/12/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Genelge ve eki listeler yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter


Eki: 10

[Ek dosya için tıklayınız...]

05 Aralık 2006 - Okunma Sayısı : 1535