E ECZANE LOGOSU

E ECZANE LOGOSU


35.A.00

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


Birliğimiz tarafından düzenlenen Logo Tasarım Yarışması için yapılan başvuruların Seçici Kurul tarafından değerlendirilmesi sonucunda eczanelerin ön cephesinde kullanılmak üzere özellikleri belirlenen E eczane logosunun, ülkemizde faaliyet gösteren tüm eczanelerin ön cephesinde kullanılmasının sağlanması, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü?ne gönderdiğimiz 24.02.2006 tarih 1137 sayılı yazımız ile talep edilmişti.

T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 29.11.2006 tarihli yazı ile,

Eczanelerin dış cephelerinde kullanılan levhaların işlevinin, diğer tüm sağlık hizmeti sunulan mekanlarda olduğu gibi sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen kişilerin kolay ve hızlı bir şekilde bu yerlere ulaşmasını temin etmek olduğu belirtilerek;

-Başvuru yazımız ekinde örneği gönderilen ve bu amaca hizmet etmek üzere tasarlandığı anlaşılan E logolu levhanın, eczanenin ön cephesinde, caddeye dik ve iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte yer alması ve
-Eczanelerin açık kaldığı vakitler ile gece nöbetlerinde ışıklandırılması kaydıyla kullanılmasının uygun görüldüğü;
-Ancak söz konusu levhaların görüntü kirliğine ve haksız rekabete yol açamayacak çevreyi rahatsız etmeyecek, reklam izlenimi yaratmayacak özellikte olmaları hususunun göz önünde bulundurulması

Bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter

Eki: 3

[Ek dosya için tıklayınız...]

06 Aralık 2006 - Okunma Sayısı : 1903