Eczane Dışına Konulan Uygunsuz Reklam Tabelaları,

       DEĞERLİ MESLEKTAŞIM

       Odamıza gelen şikâyetlerde bazı meslektaşlarımızın nöbetleri esnasında eczane dışına koydukları levhalar, totemler, yön tabelaları ile  eczanelerinin reklamlarını yaptıkları ve haksız rekabete yol açarak deontolojik kurallara aykırı davrandıkları belirtilmektedir.

        Konuya ilişkin mevzuat;

         Eczane tabelaları için; 

        13.10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesinde (Değişik birinci fıkra R.G.9.12.2004-25665) "Eczanelerin görülebilir cephelerinden en az birine, eczanenin adını gösterir ışıklı ve ışıksız levha konulur. Ayrıca eczanenin sahip ve mesul müdürünün adı ve soyadı, rahatça okunabilecek şekilde vitrin camına yazılır."

       İlgili mevzuat ve Sağlık Bakanlığı değerlendirmesinden de görüleceği üzere meslektaşlarımızın eczane dışına koydukları levhaların sadece eczanenin görülebilir cephelerinden en az birine, E-logolu tabelalarının da iki cepheden kolayca görülebilecek şekilde (E-logolu levhanın görülmesini engelleyen ağaç, tabela, direkt, v.b. olması durumunda cadde kenarında)konulabileceği anlaşılmaktadır. 

      Bu nedenle tüm meslektaşlarımızın eczane dışına koydukları tabela ve E-logolarının konumları ile ilgili yukarıda kısaca özetlediğimiz açıklamalar doğrultusunda davranmaları ve uygunsuz durumdaki levhalarını en kısa sürede kaldırmaları gerekmektedir.

        Konu ile ilgili gerekli hassasiyeti göstermeyen meslektaşlarımız hakkında Odamıza ulaşan şikâyetler göz önüne alınarak meslek etik ve deontoloji kurallarına uymamakla ile ilgili cezai işlem uygulanacaktır.Bilgilerinize önemle sunulur.

      Ecz.Utku Ergönül
     Genel Sekreter

 

25 Aralık 2019 - Okunma Sayısı : 446