FARMAİNBOX TEVZİ ONAYLARI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarım;

       Daha şeffaf bir tevzii kontrolü yapabilmek adına Farmainbox üzerinden alınan C grubu tevzi icmali evraklarının onay işlemlerinde değişikliğe gidilmesi ihtiyacı doğmuştur.

(Aralık Faturaları Dahil) 1 Ocak 2020 itibarı ile tevzi evrakları ancak;

1- Medulla üzerinden alınan döküm özet bilgisi çıktısı

2- Kesilen C grubu faturasının fotokopisi

ile beraber getirildiği  taktirde onaylanacaktır.

        Aksi halde onay işlemlerinin yapılamayacağı, sıralı dağıtım sistemini yanıltarak; yanlış beyanlar ile alınmış onayın Eczacı odası tarafından tespiti durumunda 6643 sayılı kanunun 30. maddesinin C bendi gereği  ‘üç günden 180 güne kadar sanat icrasından men’  işlem yapılacağı, siz değerli meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gereken hassasiyeti göstermenizi rica ederiz.

 

Ecz. Utku Ergönül
Genel Sekreter

 

19 Aralık 2019 - Okunma Sayısı : 787