İLAÇ KULLANIM VE MUAFİYET RAPORLARI

İLAÇ KULLANIM VE MUAFİYET RAPORLARI


35.A.00.05373
Ankara, 20.11.2006

KONU: İLAÇ KULLANIM VE MUAFİYET RAPORLARI

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü?nün İlaç Kullanım ve Muafiyet Raporları Konusunda 13.10.2006 tarih 19469 sayılı Genelgesi

Birliğimiz tarafından, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü?nün ilgide kayıtlı Genelgesi?nin Açıklama bölümünde yer alan ?raporlarda ilaç adının belirtilmesi uygulaması?nın yeniden değerlendirilmesi ile, ilgi genelge ekinde yer alan rapor formatı için Genelgenin kurumlara ve Birliğimize ulaştığı tarih sonrasında bir yürürlük tarihi belirlenmesi konularında 01.11.2006 tarih 35.B.01.02.005181 sayılı yazımız ile yaptığımız başvuru, Genel Müdürlük tarafından olumlu değerlendirilmiştir.

Konu hakkında T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 15.11.2006 tarih 21294 sayılı, Birliğimize 20.11.2006 tarihinde (bugün) ulaşan yazı ile;

a) İlgide kayıtlı Genelge ekinde yer alan ?İlaç Kullanımı ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaç Raporu (Ek-1)? formu incelendiğinde,

- İlacın adı yada etken madde adı bölümünün, Genelge kapsamında olan Tebliğ eki Ayaktan Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesinde (Ek-2/C) yer alan ilaçlar yazıldığında doldurulacağı;

- Yine Genelge kapsamında olan ancak Ek-2/C?de yer almayan ilaçlar için yazıldığında ise yalnızca hastalık grubunun yazılmasının yeterli olduğunun görüleceği,

b) İlgi yazımızda belirtilen sorun ve aksaklıkların önlenmesi ve Kurum sigortalı ve hak sahibi kimselerin ilaç ödemeleri ile rapor formunun uygulama tarihi olarak 20.11.2006 (bugün) tarihinin esas alınmasının uygun olacağı,

c) Mezkur genelgenin 4.Maddesinde ?Genelge tarihinden önce daha önceki rapor formatına göre düzenlenmiş ilaç kullanımı ve muafiyet raporları ile ilaç kullanımı ve katılım payı muafiyeti için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarının süresi bitimine kadar geçerli olacağı şeklinde bir hükme yer verilmek suretiyle uygulamada karşılaşılabilecek olası sorunların önüne geçilmesinin amaçlandığı bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter


Eki:1

[Ek dosya için tıklayınız...]

22 Kasım 2006 - Okunma Sayısı : 1755