İLAÇTA REKLAM

   İlaç özelliğinden dolayı vazgeçilemeyen ,tüketimi ertelenemeyen stratejik bir üründür. İlaca olan talebi tüketici(hasta) belirleyemez. Hastanın tüketeceği ilacı belirleme ve seçme şansı yoktur. Tüketilecek ilaçla ilgili tercihi sağlık personeli(doktor,eczacı) yapmak ve hastaya önermek durumundadır. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda ilaçta reklam yapılmasının önüne ciddi engeller konulması zorunluluğu doğmaktadır.

 

   Reklam ,bir ürünün tüketiminin arttırılmasına o ürünü tüketicinin beğenisine sunan ,tanıtan o ürünün tercih edilmesini sağlamaya yönelik bir çalışmadır. Bunların hiçbirisi ilaç gibi bir ürüne uygulanabilecek bir durum değildir.

 

   Son zamanlarda,sağlığın ticaretleştirilmesine yönelik çalışmalar içinde ilaçta reklam konusu sık sık gündeme getirilmekte ve bunun önünün açılması sağlanmaya çalışılmaktadır. İlaç mutlaka hekim tarafından önerilmeli ve eczacının sağlık danışmanlığı eşliğinde hastaya sunulmalıdır. İlaç endüstrisi tüketimi arttırıcı faaliyetler yerine ,sağlık personeline ilacı tanıtıcı bilgileri vermekle yetinmelidir.

 

    Bir ilacın yaratacağı etki veya yan etkiler kişiden kişiye değişebilmektedir. Konu ile ilgili hastanın bilgilendirilmeye ihtiyacı vardır. Halk sağlığı açısından ilaç mutlaka uzmanları kanalı ile hastaya sunulmalıdır. Reklam sonucu kendi kendine ilaç kullanımının yaygınlaşması kaçınılmaz olacaktır. Buda doğal olarak yanlış ilaç seçimi ,yanlış dozda ilaç kullanımı,birden fazla ilacın yanlış kombinasyonunu doğuracak ,bunun sonucu ölümle sonuçlanabilecek durumlar söz konusu olabilecektir.

 

   Bugün OTC olarak adlandırılan, reçetesiz ilaç satışı olarak bilinen uygulama dünyanın bir çok ülkesinde uygulanmakta ve bu tür ilaçlarda reklam yapılabilmektedir. Ülkemizde bu durumun önü açılmaya çalışılmaktadır.

 

    İlaçta reklam; sağlıkta yıkım anlamına gelmektedir. İlaç endüstrisinin çıkarlarına hizmet etmektedir ve halk sağlığı açısından çok ciddi tehditleri de  beraberinde getirecektir.

 

   İlaçta reklamın önünün açılmak istenmesinin en önemli nedenlerinden bir de ilacın eczane dışında satılabilmesini sağlamaktır. Her açıdan sakınca teşkil edecek bu durumun mutlaka karşısında olmalı ve engellenmelidir.

 

17 Nisan 2007 - Okunma Sayısı : 3418