MEDULADAN 999.999 HATASI ALINMASI HAKKINDA

MEDULADAN 999.999 HATASI ALINMASI HAKKINDA

SGK Hasılatının GİB'e verilen hasılattan fazla olması hususu ile ilgili Meduladan ekteki uyarı mesajının sebebi , normal şartlarda satış hasılatının SGK hasılatından fazla olması gerekirken bu eczanelerde satış hasılatının daha düşük olmasıdır.

Sgk cirosu; hasta katılım payı, kurumun ödediği tutar ve reçete hizmet bedelinin toplamı

Satış hasılatı; yıl içinde kesilen fiş ve faturaların toplamı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sayıştay denetimine tabi olması sebebiyle yapılan denetimlerde kurumun alması gereken iskonto rakamından daha düşük iskonto alındığının raporlandığı iletilmiştir.

Örnekte görüldüğü gibi üstte yer alan GİB den Alınan ve Esas Alınacak Satış Hasılatı KDV Hariç Tutarı altta yer alan  Fatura Tutarı + Hizmet Bedeli (KDV Hariç) (2021 Yılı) toplamından daha düşük ise bu durumun düzeltilmesi gerekmektedir.

Bu durumun düzeltilmesi için tavsiye niteliğinde yol haritası odamız tarafından aşağıdaki gibi hazırlanmıştır.

Muhasebeci ile görüşülerek, eksik işlenmiş fatura varsa bunlar düzeltilmeli, sorun farklı nedenlerle ortaya çıkmış ise düzeltme yapılmalı ve GİB hasılatının SGK hasılatından fazla olması sağlanmalıdır. Bu konuda ortaya çıkacak ek ödeme, mevzuat gereklilikleri konusunda muhasebeciden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Düzeltme beyannamesi sonucu resmi teftiş ve inceleme bir olasılıktır. Bu nedenle 31 Mayıs son tarihinden önce matrah artırımına gitmenizi tavsiye ediyoruz.

Bu işlemler yapıldıktan ve GİB’e bildirilen hasılat düzenlendikten sonra 2021 yılına ait hasılat belgesi yeniden alınarak kuruma hazırladığımız dilekçe örneği ile gönderilmesi ve Medulada düzeltilmesi sağlanmalıdır. (dilekçe örneği ekte sunulmuştur.)

 

 Ek Dosyalar


Ek dosya için tıklayınız...

11 Mayıs 2023 - Okunma Sayısı : 1071