ODA BAŞKANIMIZ ECZ.M.İHSAN GÜRSES TEB 38.DÖNEM 1.BÖLGELERARASI TOPLANTI KONUŞMASI

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin Başkan ve Üyeleri, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanın Başkan Ve Üyeleri, Değerli Oda Başkanları, Sevgili Meslektaşlarım; sizleri Hatay Eczacı Odası adına sevgiyle selamlıyorum.

 

Bizlere bu güzel ortamda, toplantı yapmamıza olanak sağlayan Antalya Eczacı Odası Sayın Başkan ve Üyelerine teşekkür ederiz.

 

6197 SAYILI ECZACILIK YASASI

 

YILLARDIR BEKLEYEN YASAMIZIN ÇIKMASINDA EMEĞİ GEÇEN BAŞTA TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİMİZE SAĞLIK BAKANIMIZA VE ECZACI MİLLETVEKİLLERİMİZE SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNARIZ.

 

6197 sayılı yasa için komisyon üyeleri Ankara?ya çağrıldı. Maddeler tek tek tartışıldı, düzeltmeler yapıldı, hepimiz tarafından onaylandıktan sonra, Sayın Sağlık Bakanı ile görüşüldü ve son şekli verildi. Yasanın bir maddesini geçirin bu bile bizim için yeterli diyenler bugün burada yasamızı tenkit etmeye kalkıyorlar. Eczacının geleceğini kurtaran bu yasamızı gelin bayram havasında kutlayalım.

 

6197 sayılı yasamız çıktı. Yasamızda yapılan yeni düzenlemelerle yıllardır üzerinde durduğumuz ve çözmeye çalıştığımız sorunlarımızın geleceğe dönük olan önemli bir bölümünü çözmüş olacağız.

 

Ancak unutmayalım ki hızla eriyen eczane ekonomileri, diğer sorunlarımızın da acil olarak çözülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

 

ECZANE EKONOMİSİ

 

Eczane ekonomilerindeki eriyiş sürmektedir. Kayıpların boyutları giderek daha da hissedilir hale gelmiştir. Gelinen noktada yeni projeler geliştirmeli ve eczacıya artı değer sunmalıyız.

Eczane ekonomilerini iyileştirmek için önerilerimiz;

 

  • Protokol

 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan protokol ile sıralı dağıtımı yapılan reçete türlerinin arttırılması eczanelerimiz arası cirosal dağılımda olumlu etkiler yapacaktır.

Eczane ekonomisine artı değer sunulması açısından sözleşme ile bağıtlanan bu konuyu son derece önemli bulduğumuzu ifade etmek isteriz.

İlerleyen zamanlarda sıralı dağıtımı yapılan reçetelerin sayısının arttırılmasını sağlamalıyız.

 

 

  • Kamu Kurum Iskontoları

 

Kamu Kurum Iskontolarının eczanelerin üzerinden alınması ile ilgili somut adımlar atılmalı, konu ile ilgili SGK bürokratları ve Bakanlık nezdinde gerekli girişimler yapılmalıdır.

Eczanelerimiz bu yükü taşıyamaz hale gelmiştir. Pek çok eczanemizin bu nedenle kapanma noktasına geldiği anlatılmalıdır.

 

Eczanelerin Sağlık Bakanlığı?nın belirlediği perakende satış fiyatları ile SGK?ya ilaç vermesi durumunda eczanelerin, SGK?nın ve ilaç firmalarının daha karlı çalışacağı bir model mümkündür.

Şöyle ki;

  • Eczaneler kamu fiyatı yerine ortalama %30?35 daha yüksek olan PSF ile SGK?ya ilaç verdiklerinde ciroları artmış olacağından daha karlı olacaklardır.
  • SGK ve Devlet yani kamu, İlaç Firmalarından alacağı kamu kurum ıskontosunu eczane aracılığı olmadan İTS üzerinden teknik olarak tahsil edebilir. Eczanelere ortalama 90 gün sonra yapılan ilaç bedeli ödemeleri SGK?nın PSF üzerinden eczacılara yapacağı ödeme öncesinde KKİ?nun İlaç Firmalarından tahsil edebileceği süre için yeterlidir. Yani SGK?nın herhangi bir zararı olmayacaktır. Bu arada eczacının cirosu ve karlılığı arttığı için Devlete daha çok vergi ve KDV vereceğinden dolayı Devlet bu işten daha da karlı çıkacaktır.
  • İlaç Firmaları şu an için eczanelerin aldığı tüm ilaçlara KKİ uygulamaktadır. Oysa İlaç Firmaları bu model ile sadece SGK?ya verilen ilaçlar için KKİ vereceğinden peşin satılan ilaçlar ve Özel Sağlık Sigortalarına satılan ilaçlar için KKİ ödememiş olacaklardır. Bu sayede İlaç Firmaları da kar etmiş olacaklardır.

 

Bu modelle yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri olan STOK ZARARI da ortadan kalkacaktır.

Bu modelin gerçekleştirilmesi için yoğun çaba harcanmalıdır.

 

  • Eczane Hizmet Bedeli

 

SGK ile imzalanan protokol ile ?Eczane  Hizmet Bedeli? adı  altında edindiğimiz kazanımı önemli bulmaktayız.

Ancak zaten düşük olarak belirlenen bu bedel vergi ve  KDV de devreye girince iyice küçülmektedir. Mali açıdan bu durumun engellenmesi de çok zordur. Bu nedenle söz konusu bedelin yükseltilmesi için Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetimizin girişimde bulunması gerekmektedir.

Ayrıca uygulanmakta olan adıyla Eczane Hizmet Bedeli adını doğru bulmamaktayız.   ?Eczane Hizmet Bedeli? adının ?Eczacı Meslek Hakkı ? veya buna benzer bir ad ile değiştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

   

  • İlaç Dışı Sağlık Ürünlerine yönelme

 

Medikal Malzeme Satışı

Medikal malzemelerin belli bölümünün sadece eczanelerde satılabilmesinin

yasal alt yapısı oluşturulmalıdır. Medikal malzemelerin de ilaçlar gibi reçete karşılığı SGK?ya fatura edilebilmesine olanak sağlanmalıdır. Ki bu bile medikal malzemelerin eczanelerden satış oranın %90 lara çıkaracaktır. Şeker ölçüm cihazları ve çubukları buna en güzel örnektir

Dermokozmetik Satışı

Bitkisel Drog Satışı

Gıda Takviyesi Satışı

Bu ürünlerin;

Eczane satışlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı, eczacılara eğitim sunulmalıdır.

 

 

 

 

STOK ZARARLARININ KARŞILANMASI

 

Eczanelerimizin yaşanan ilaç fiyat düşüşleri ve KKİ artışları ile iyice dibe vuran ekonomileri bu halde iken stok zararlarının karşılanmaması ve bu kadar uzun bir süre geçmesi eczanelerimizi daha da sıkıntıya soktuğu gibi, bu konuda bir güven bunalımı da yaratmıştır.

Kasım ayında yaşanan büyük krizden sonra her hafta periyodik olarak ilaç fiyatlarında düşüşler devam etmiştir. Bu düşüşler eczanelerimize büyük mali yükler getirmekte ve eczanelerimiz bu bedelsiz kamulaşma karşısında gittikçe erimektedir.

Bu nedenle Stok zararlarımızın acil olarak karşılanması için Türk Eczacıları Birliğimiz somut projeler geliştirmelidir.

HER HAFTA YAŞANAN KKİ ARTIŞLARI-İLAÇ FİYAT DÜŞÜŞLERİNİN OLUŞTURDUĞU ZARARLARIN KARŞILANMASI SİSTEMATİĞE OTURTULMALIDIR.

Kamu kurum ıskontolarının artması sonucu eczanelerimizde oluşan zararlarımızın önüne geçilmesi adına çözüm yolu ise;

Kamu Kurum Iskontolarının eczanelerin üzerinden kaldırılmasıdır.

 

 

İLAÇTA DURUM

 

İlaç Sanayine yüzümüz dönmek zorundayız.

Kaybettiğimiz ticari ıskontoları alamadık. Karlılıklar çok düştü. Başka bir isim altında da olsa ticari ıskontolarımızı almalıyız.

Bununla ilgili yapılan çalışmaların başarıya ulaşması şarttır.

İlaçta Durum Komisyonunun aktif çalışmalarına geri dönmesi şarttır.

Eczacı Odalarına sürekli bilgi verilmeli, heyecan ve hareketlilik üst düzeyde tutulmalıdır. Şu anki şekli ile çalışmalar sönük, belirsiz ve heyecansız görünmektedir. Pek çok meslektaşımız bu konudaki çalışmanın farkında bile değildir.

 

REÇETE KATKI PAYI

 

Muayene ücreti adı altında yıllardır hastalardan eczaneler aracılığı ile tahsil edilen ücretler bugün çok yüksek rakamlara ulaşmış durumdadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu 1.basamak sağlık kuruluşlarından alınabilmesi amacı ile muayene ücretinin adını değiştirerek Reçete Katılım Payı yapmıştır. Bu sayede 1.basamak sağlık kuruluşlarından da Danıştay?a takılmadan istediği ücreti almaya başlamıştır.

Bugün reçete katkı payı adı altında reçete başı standart 3 TL ve üç kalemden sonraki her kalem için üstüne 1 TL reçete katkı payı alınmakta, 2. ve 3.basamak sağlık kuruluşlarında buna muayene ücreti adı altında 5 TL daha eklenmektedir.

 

Reçete katkı payı adı ile tahsil edilen ücretler sanki biz eczanelerce kendimize tahsil ediliyormuş izlenimi uyandırmaktadır.

Bu nedenle reçete katkı payı adının değiştirilmesi için girişim yapılmalıdır. Muayene ücretlerine ek olarak alınan bu ücretin adı biz eczanelerin değil tamamen SGK?nın aldığını gösteren bir ad olarak değiştirilmelidir.

Önerimiz;  Muayene ücreti+Muayeneye katkı payı veya Muayene ücreti+SGK?ya katkı payı vs? olabilir.

 

Muayene ücretlerine ek olarak alınan reçete katkı payı bedeli için Danıştay?a dava açılabilir. Özellikle 1.basamak sağlık kuruluşlarından alınan reçete katkı payı bedelinin haksız olduğu ve anayasaya aykırılığı göz önünde bulundurularak dava açılmalıdır.

 

 

 

TEB İLAÇ RUHSATI ALMALI

Türk Eczacıları Birliği bazı müstahzarların ruhsatını alarak fason üretim yolu ile ilaç üretimine geçmelidir. Bu sayede eczacılara karlı ürünler sunulacağı gibi ilaç firmaları ile rekabet ortamı yaratılacağından ilaç karlılıklarının artması da sağlanacaktır.

Bu konuda profesyonel çalışma ile proje geliştirilmelidir. İlk etapta az sayıda müstahzar ile fason üretime başlanabilir. Daha sonra gelişmeler takip edilerek müstahzar sayısı arttırılır.

Eczanelerimize karlılık katacak bu projenin uygulanması konusunda Türk Eczacıları Merkez Heyetimizin çalışma yapmasını ve bir an önce hayata geçirmesini istiyoruz.

SUT DEĞİŞİKLİKLERİ

 

Son yapılan SUT değişikliklerinde ?hasta bir ilacı ilk defa kullanıyor ise 1 aylık doz ödenir? denilmektedir. Raporlu ilaçlarda Medula Provizyon Sistemi buna duyarlı iken raporsuz ilaçlarda duyarlı değildir. Bu durumda eczane hastanın 2 aylık geçmişine bakarak ilacı vermek zorundadır. Bu konuda sorumluluğun eczanede olduğu da SGK tarafından bildirilmiştir.

Bu uygulama ile eczanelerimizin mağdur olacağı ve ileride çok sayıda kesintiler yaşanacağı kesindir.

Her çıkan SUT değişikliğinde eczacıya çok fazla yük binmektedir.

Bu işin tek çözümü ;

Medula Provizyon Sisteminin onay verdiği hiçbir uygulamadan eczane sorumlu olmamalıdır.

Türk Eczacıları Birliği bu konuda gerekli girişimleri yaparak eczanelerimizi olmayacak yüklerden kurtarmalıdır.    

 

HAKSIZ KESİNTİLER

 

Eczanelerimizden yapılan haksız kesintilerinin önünü almak için TEB?in İtiraz İnceleme Komisyonunun yapısının değiştirilmesini sağlaması ve bunu protokol ile bağıtlaması eczacılarımızın lehine yapılan son derece olumlu bir adımdır. Bunun için TEB Merkez Heyetimize teşekkürlerimizi sunarız.

 

Ancak eczanelerimizin hiçbir şekilde sorumlusu olmadığı ve aklımızın almakta güçlük çektiği haksız kesintiler devam etmektedir.

SGK tarafından hastane ve sağlık merkezlerinin yapmış olduğu hatalardan da eczanelerimiz sorumlu tutularak kesinti yapılmıştır.

 

Bir Tıp Merkezi SGK?ya gönderdiği yazıda cihazlarının bozuk olmasından kaynaklı olarak bazı hastaların tahlil sonuçlarının yanlış yapıldığını ve o hastaların kimler olduğunu bildirdikten sonra SGK söz konusu hastalara ait reçeteleri karşılayan eczanelere yazı göndererek reçete tutarlarını faizi ile birlikte geri istemiştir. Eczacının hiçbir sorumluluğu olmadığı halde SGK?nın hemen eczaneden kesinti yoluna başvurması art niyetli ve mantık dışıdır.

 

Eczanelerimizin sorumlu olduğu konular bellidir ve protokolde de belirtilmektedir. TEB protokolde belirtilenin dışında eczacının sorumluluğunun olmayacağını SGK?ya açık ve net olarak iletilmelidir. 

 

 

EMEKLİLİK

 

     Sayın Türk Eczacıları Birliği başkanımız bununla ilgili bizlere müjdeli haberler verdi.6197 sayılı yasamızla, kazandığımız devir hakkımızla birlikte, eczacının ikinci emekliliği gerçekleştiğinde tabi bu 6 (altı) yıllık bir süreçtir, bazı eczacılarımızın şortlarını giyip ellerine oltalarını, kitaplarını alıp sahillere koşacaklarına eminim. Buda geriden gelen genç eczacılarımıza yer açacaktır.

 

İSTİHDAM

 

        Kamuda çalışmak isteyen eczacılarımız artık sınavdan geçmek zorundalar. Oysa hekimlerin kamuda çalışmak için herhangi bir sınavdan geçmelerine gerek yoktur. Diş Hekimleri içinde bu sınav istenmeye başlanmış ancak Türk Diş Hekimleri Birliğinin girişimleri ile ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Aynı girişimi TEB?in de yapmasını istiyoruz. Kamuda çalışacak meslektaşlarımızın havuz problemlerinin sorulduğu bir sınavdan geçmesini istemiyoruz.

 

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetimizin Hatay Eczacı Odası olarak sunduğumuz tespit ve önerileri değerlendireceğine olan inancımızla, mesleğimizde gelecek adına güzel günlerin yaşanacağını umut eder hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarız.

 

29 Mayıs 2012 - Okunma Sayısı : 4926