ODA BAŞKANIMIZIN TEB 39.OLAĞAN KONGRE KONUŞMASI

 Sayın Divan;

Merkez Heyetinin Değerli Üyeleri;

Değerli Oda Başkanları ve Yöneticileri;

Sevgili Meslektaşlarım;

Hepinizi Hatay Eczacı Odası adına saygıyla selamlıyorum.

          Yeni imzalanan SGK Protokolünde elde edilen kazanımlardan ve iyileşmelerden dolayı  başta Sayın Genel Başkanım ve Genel Sekreterim olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

 Bu protokol ile;

A) KDV HARİÇ SATIŞ HÂSILATI 600 BİNE KADAR OLAN BANT

700 BİN TL YE ÇEKİLMİŞ; BU SAYEDE SENELİK 6 BİN İLA 7BİN TL

GELİR SAĞLANMIŞTIR.

B) BU BANTTA YER ALAN SAYILARI YAKLAŞIK 14 BİN ECZACIMIZA

REÇETE HİZMET BEDELİ OLARAK ÖDENEN 25 KURUŞLUK TUTAR

75 KURUŞA YÜKSELTİLMİŞ. BU MİKTAR YILLIK BAZDA

8 BİN İLA 10BİN TL YE KARŞILIK GELECEKTİR.

C) SIRALI DAĞITIM KAPSAMINDAKİ İLAÇ GRUPLARINA YENİ

EKLEMELER YAPILMIŞTIR.

D) CEZAİ ŞARTLARDA YAPILAN İNDİRİMLER

E) BİR ÇOK MEDİKAL MALZEMENİN MEDULA SİSTEMİ ÜZERİNDEN

 ECZANE SATIŞINA OLANAKLI HALE GETİRİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.

 Bu gelişmeler zor günler geçirmekte olan mesleğe adeta cansuyu görevi görmüş,umutları arttırmıştır.

  Değerli Meslektaşlarım;

    Sağlıkta Dönüşüm Programı,  sağlık çalışanlarının çalışma koşullarında tahribatlara ve yaşam standartlarının düşmesine yol açmıştır ve maalesef devam edecektir.

    Program sağlıkta talep patlaması yaratarak; Sağlık sunucularına erişimi, dolayısıyla ilaca erişimi kolaylaştırmış, sonuçta artan reçete sayısı,artan işletme giderleri,düşen ilaç fiyatlarından oluşan alım zararları ve buna bağlı karlılığın azalması kısır döngüsü ;

    Cebinden sermaye koyarak veya kredi ile borçlanma şeklinde eczacıların;muayene ücreti,ilaç  farkları, katılım payı kalemleriyle de vatandaşın; sırtına yüklemiş durumdadır.

     Eczacının geleceğe dair iyimser olmayan bakış açısının, mutsuzluğunun değişmesi günümüz koşullarında çok zordur bunu kabul etmek lazım ; ancak bunun sebebi olarak Türk Eczacıları Birliği’ni göstermek ;

    Türk Eczacıları Birliği’nin Yöneticilerini işaret etmek hatasına düşmek işin kolaycılığına kaçmaktır.

    Sorunları patlayacak bomba misali elden ele devretmek veya sırtını dönüp üstlenmemek ; bombanın herhangi birimizin elinde patlamasına engel olamayacak sonuçta kaybeden kişiler değil eczacılık mesleği olacaktır.

 Değerli Meslektaşlarım;

    Sorunların bir çok nedeni vardır, bunları konuşup,tartışabilmeliyiz.Samimi olarak ama niyet okumadan,saman altından su yürütmeden yapmalıyız. Eczacı odalarının üyeleri ile olan ilişkisinden başlayarak , hep birlikte günden güne artarak,  sayıları daha fazla olacak şekilde örgütsel bütünlükle beraber yürümeli ve  bu filizi yeşertmeliyiz.

Yani;

Meslek örgütlerimiz olan Eczacı Odalarımıza ve TEB’e sahip çıkmalıyız.

Mesleğimize yönelik tehditler karşısında birlikteliğimizi önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla sürdürmeliyiz.

Dayanışmayı güçlendirmek ve mesleğin çıkarları için birlikte hareket edebilmeliyiz.

Birlik görüntüsü yerine birliğin kendisini koymalıyız.

  Çünkü bizler yöneticiyiz ve yöneticiler umutsuz olmamalıdır.

   "’Taleplerimiz mesleki faydayı arttıran talepler olmaktan öte, tüm toplumu ilgilendiren talepler olarak  görülmeli ve gündeme getirilen sorunların çözümünün, kamu yararı ve halk sağlığı üzerinde olumlu bir etki yaratıp yaratmadığı, yani bir bütün olarak toplumsal faydayı arttırıp arttırmadığı üzerinden değerlendirilmelidir.’’ Bunu ısrarla anlatmalıyız,önerilerimizi sunmalı ve çalışma programlarıyla desteklemeliyiz.

  Değerli Meslektaşlarım;

HATAY ECZACI ODASI OLARAK

Önerilerimiz ve çalışma programlarımız var.Bir takım tespitlerimiz var.

1-Ödeme listesinden çıkarılan ve fiyatı düşen ilaçlar

Makul bir geçiş süresi tanınarak olası kayıpların önlenmesi şeklinde olmalıdır.

İlaç Fiyat Kararnamesine giren ve stok zararlarının firmalar tarafından ödeneceği hükmü işlerlik kazanamamış ve kadük kalmıştır.Bu geçen sürede ‘’Cuma Listeleri’’  tabir edilen fiyat düşüşlerinden oluşan zarar tazmin edilememiştir.

2-Muayene Ücretleri

Üzerimizden yıllardır tahsil edilen ve de üzerimizden bir türlü atamadığımız bu tutarlardan artık bir ‘’tahsilata aracılık bedeli’’ talep edilmelidir. Hastaların ilacının karşılanması ve ilacın kullanımının izahından daha çok bir zaman bu ücretlerin içeriğini anlatmakla geçmektedir.

3-Eczacı-Eczacı ortaklığı

Tekrar konuşmalıyız, korkmamalıyız. Zor duruma düşen eczacılarımız maalesef gününü kurtarmak için,  sonunu düşünmeden sermaye sahipleri ile anlaşabiliyorlar.

4-Eczacı Emekliliği

Sayın Başkanım önceki büyük kongrede ‘Eczacının emeklilik hakkını sağlamayı boynunun borcu olarak

gördüğünü söylemişti.Bu konuda eczacımız katkı vermeye hazır.Artık bu konunun halledilmesi şart.

 5-Eczacılara yeni istihdam alanları açmak

Hastanelerde (özel-devlet) eczacı kadrosunun, hastane yatak sayısına göre belirlenmesini öneriyoruz.

6-Farmasötik Bakım Hizmetleri

Astım,diyabet,hipertansiyon gibi kronik hastalıklı,

Bazı ilaçların kullanımının kontrendike olduğu hastalıklara sahip kişilerin

nüfus cüzdanlarına bilgi notları yapıştırıyoruz. Bunu bölgemizde yayacağız.

 Değerli Meslektaşlarım;

Bu bilgi notuyla Hatay’da bir hastanın hayatının kurtulup yaşamasına yardımcı olduğumuz için mutluyuz. Ertesi gün doktor eczacıyı arayıp teşekkür etmiştir.

7-Banka ve Özel Sigorta şirketlerinin ilaç alım anlaşmaları

Banka ve Özel Sigorta şirketlerinin ilaç alımının TEB ile protokole bağlanarak; anlaşmayı imzalayan her eczane için aynı koşullar sağlanarak temininin sağlanması için protokol imzalayan bankalar var.

8-Mal fazlaları

Bilindiği üzere firmalar oransal olarak değişen çıkışa göre MF uygulaması içindedirler.Buradan elde edilen kazanımların haksız rekabete neden olacak şekilde kullanıldığını görüyoruz.Bu sistemin küçük baremler dahilinde alış yapan eczaneleri de gözeterek yeniden düzenlenmesi.

Genel kurulumuzun hayırlı olmasını diler; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

21 Kasım 2013 - Okunma Sayısı : 4697