ODAMIZ 2022 YILI SEÇİMSİZ OLAĞAN MALİ KONGRE ÇAĞRISI

SAYIN MESLEKTAŞIM

 

      6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu’nun 8. Maddesi gereğince Odamızın 2022 yılı Seçimsiz Mali Genel Kurul Toplantısı 03 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 10.00’de Odamız Konferans Salonunda gerçekleşecek olup, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 10 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 10.00’de Odamız Konferans Salonunda çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen gündem doğrultusunda gerçekleşecektir.

 

           Bilgilerinize sunulur. 

                                                                            Saygılarımla

                                                                   28.Bölge Hatay Eczacı Odası

                                                                        Yönetim Kurulu Adına

                                                                                 BAŞKAN

                                                                 Ecz. Sedat İlkin AKÖZCAN

 G Ü N D E M                                                          ;

 1-Açılış ve Yoklama

2-Divan Başkanlığı Seçimi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

5-Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması

6-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

7- Raporların Görüşülmesi

8- Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporların Ayrı Ayrı İbrası

9- 2022-2023 Tahmini Bütçesinin Sunuluşu ve Onaylanması

10-Dilek ve Temenniler

11-Kapanış 

 

 

04 Ağustos 2022 - Okunma Sayısı : 398