ODAMIZ BÜNYESİNDE KURULAN KOMİSYONLAR HAKKINDA

     Değerli Meslektaşım;

   Odamız bünyesinde mesleki faaliyetlerin aktivitesi için aşağıda adı belirtilen komisyonlar kurulmuştur. Komisyonlarda görev almak isteyen meslektaşlarımızın odamız sekreterliğine başvurması rica olunur.

     Ecz.Utku Ergönül
     Genel Sekreter

 

 

 • Tevzi Komisyonu
 • Eğitim Komisyonu                                     
 • Sosyal Aktivite Komisyonu
 • SUT Komisyonu
 • Göç Hizmetleri Komisyonu
 • Denetleme Komisyonu
 • İlaç Dışı Ürünler Komisyonu
 • İlaç İmha Komisyonu
 • Eczane Ekonomisini Geliştirme Komisyonu
 • Kamu Eczanesi ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu
 • Medikal Komisyonu
 • Sosyal Medya Komisyonu

23 Eylül 2021 - Okunma Sayısı : 449