ODAMIZ TARAFINDAN TEVİZ EDİLEN REÇETELER HAKKINDA

     DEĞERLİ MESLEKTAŞIM
   

   Odamız tarafından tevzi edilen Mor ve Turuncu Reçeteler ile Eritropoietin ve Darbepoetin ihtiva eden reçetelerin karşılanması hususunda bazı aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu aksaklıkların giderilmesi için uyulması gerekenler; reçeteler odamız personeli tarafından sıradaki eczaneye iletildikten sonra reçetelerin gerekli kontrolleri tarafınızca ivedi bir şekilde yapılarak, reçetelerde varsa bulunan eksiklerin tamamlanması için bir an önce oda personeli  ile iletişime geçilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanmalı. Herhangi bir problem olmayan reçetelerin ilaçlarını soğuk zincir kurallarına uygun olarak, acili yeti ve ehemmiyeti göz önünde tutularak 24 saat içerisinde odamıza veya ilgili Diyaliz merkezlerine belirlenen saatler dahilinde teslim edilmesi gerekmektedir.  Konuya özen gösterilmesi gerekmekte olup, aksi taktirde odamız tarafından yapılmış protokol gereği, ilgili reçete sırasından çıkarılmanız söz konusu olacaktır. Bilgilerinize sunulur. 

     Ecz.Utku Ergönül
     Genel Sekreter

 

    

13 Nisan 2022 - Okunma Sayısı : 619