Povisol % 7,5 1000 cc Solüsyon 2.Sınıf Geri Çekme

35.A.00 18.10.2006 005097

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA


T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü?nün Birliğimize gönderdiği 11.10.2006 tarih 051324 sayılı yazıda Povisol % 7,5 1000 cc Solüsyon adlı preparatın 02 (07.2005-07.2007) seri numarasında yapılan kontroller sonucunda numune bileşiminde bulunana Povidon Iyot miktarının % 34 oranında eksik bulunması ve numunenin pH?sının firma spesifikasyonlarına göre limitin altında bulunması nedeniyle, ?Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik? gereğince 2. sınıf geri çekme işleminin uygulanarak gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serilerine ait ürünlerin ilgili depolara veya ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter

Eki: 1

[Ek dosya için tıklayınız...]

19 Ekim 2006 - Okunma Sayısı : 2078