REÇETE TEVZİ ONAY ÜCRETLERİNİN ONLINE OLARAK ÖDENMESİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarım;

Eczacılarımızın iş ve işlemlerinin kolaylaşması ,odamızın daha şeffaf, ulaşılabilir ve denetlenebilir olabilmesi adına dijitalleşme çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu kapsamda reçete tevzi ödemeleri ve onayları ile ilgili yapılacak işlemler uzaktan tamamlanabilir hale getirilmiş, ekte bulunan videoda detaylı kullanım kılavuzu paylaşılmıştır.
Bilgilerinize sunarım.

Yönetim Kurulu Adına 
Uzm. Ecz. Hüsamettin Eskiocak 
Sayman
16 Eylül 2020 - Okunma Sayısı : 4200