SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KONUŞMASI

   Seçimli olağan genel kurulumuza hoş geldiniz. Son iki yılda mesleğimizde bilinen tüm değerler ve yöntemler değişti ve görünen odur ki değişmeye de devam edecek. Bu değişikliklerin yerine getirilecek olan yöntemlerin belirsizliği de bizlerde bir kaygı uyandırmaktadır.

   Bugün Türkiye ilaç pazarı dünyanın en hızlı büyüyen pazarıdır. Yılda %33?lük bir artış söz konusu Avrupa ülkelerinde bu artış %6-7 civarındadır. Yıllık on milyar dolarlık cirosuyla Türk ilaç pazarı dünyanın 13. büyük ilaç pazarıdır.  Doğal olarak bu rakamlar ilaç ve eczacılık sektörünü elinde tutmak isteyen birçok kişinin ve gurubun iştahını kabartmaktadır.

    Hepimizin bildiği gibi bu sene BUT yerine Sağlık Uygulama Tebliği ve Tedavi Yardımına ilişkin uygulama tebliği yayınlanmıştır. 3 büyük sosyal güvenlik kurumu Emekli Sandığı Bağ-Kur ve  SSK sosyal güvenlik kurumu adıyla tek bir kurumda birleştirilmiş ve buna ilişkin sağlık uygulama tebliği yayınlanmıştır. Yeşil kart,konsolide bütçe ve diğer katma bütçeli kurumlarda tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliği yayınlanmıştır. Geçmiş yıllardaki tebliğlere nazaran daha anlaşılır bir dil kullanılmış olmasına rağmen sağlık uygulama tebliğinde mesleğimiz açısından çok sıkıntı yaratacak hükümler mevcuttur.

   Bunlardan en önemlisi ?günübirlik tedavi? adı altında yeni bir tedavi şekli tanımlanmış olması bunun içine kemoterapi tedavisi, radyoterapi tedavisi diyaliz tedavisi ile İ.V. ilaç uygulamalarının eklenmiş olmasıdır. Bu tanımlanan tedavi şekli şu anda var olan ilaç pazarının %20?sine tekabül etmekte ve bu eczanelerin cirosundan çalınmak istenmektedir. Bu uygulanın rahatlıkla yapılabilmesi için iki tane yasa çıkartılmıştır.

     Yaslardan biri ?kamu ihale kanunu değişikliği 01.06.2007?tarihinde mecliste kabul edilmiş. 07.06.2007 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik ile hastane eczaneleri çerçeve sözleşme ihale modeli ile reçete bazında ilaç temin edebilmenin önü açılmıştır.

      Yasalardan ikincisi ?Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun? 03.06.2007 Pazar günü meclisin son günü çıkartılmış, hastane alanlarında 49 yıllığına proje kapsamında bir işletmeciye kiraya verilebilme olanağı tanınmıştır.

      Bütün bunları üst üste koyduğumuzda zincir eczane tehlikesi kadar önemli ilacı serbest eczanelerin dışına çıkarmaya çalışan çabalarla karşı karşıyayız.

23 Eylül 2007 - Okunma Sayısı : 6086