SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM

 

sayı:213

tarih:01.06.2006

SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM

 

     1)29.04.2006 tarih ve 26153 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bütçe Uygulama Talimatının  sistemik antimikrobik ve diğer ilaçların reçetelenme kuralları listesinin ek-2/A 147. maddesinin başına; "daha önce ilaç kullanmayan hastalarda ilaca başlama kriterleri" ibaresi eklenmiştir.

   Buna göre, daha önceden lipid raporu olan hastaların ilaçları eskisi gibi karşılanacaktır. Değişikliklerin tamamı web sayfamızda mevcuttur.

 

   2) SSK reçetelerinin karşılanması konusunda yaşanan sorunlar hakkında 29.05.2006 tarihinde SSK Başkanlığı yetkilileri ile Türk Eczacıları Birliği bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlara ilişkin düzenlenen tutanak ektedir.

 

   Buna göre;yapılan değişiklikler konusunda gerekli özeni göstermeniz rica olunur.

 

   3) Bütçe Uygulama Talimatı ve SSK Protokolündeki bazı aksayan yönlerin düzeltilmesi amacıyla ekte gönderdiğimiz 3 dilekçeyi adı geçen yerlere kargo ile göndermenizin yararlı olacağı kanaatindeyiz.

 

    4)SSK Protokolünde yapılan değişikliklerde yer alan kaşe örneği aşağıda sunulmuş olup,SSK reçetelerinizin arkasına Eczanenizin adına yaptıracağınız bu örneği sunulan kaşeden basılması gerekmektedir.

 

 

????..ECZANESİ

Ecz????????

?????..CD.NO:???..?/HATAY

Hasta Adı, Soyadı:
Adresi,   Telefonu:

?.kalem ?.kutu ilacı aldım.   İmza:

?Kuruma kabil-i rücu olmamak şartıyla kurumca verilen eşdeğer ilaç yerine reçetede yazılı ilacı kendi rızam ile fiyat farkı ödeyerek aldım.?              İmza:                       

01 Haziran 2006 - Okunma Sayısı : 2989