SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM

1)Maliye Bakanlığı tarafından, 29.04.2006 tarih, 26153 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği?nin 12.1. Reçetelere Yazılabilecek İlaç Miktarı başlıklı bölümünde,


      ?Ayaktan yapılan tedavilerde; aşağıda 12.4 üncü maddede belirtilen durumlar dışında; reçetelere en fazla dört kalem ve yedi günlük tedavi dozunu aşmayacak şekilde ilaç yazılacaktır. İlacın yedi günlük tedavi dozunu belirlemek üzere, reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu da belirtilecektir. İlacın piyasada bulunan en küçük ambalajı, yedi günlük tedavi dozundan fazla ise, bu ilaç bir kutu olarak verilecektir. Ancak, aynı eşdeğer gruptaki ilaçların piyasadaki yedi günlük ambalaj formlarından bir tanesinin bir kutu olarak verilmesi uygulamasına 1/10/2006 tarihinden itibaren geçilecektir. Pnömoni, bronşektazi, osteomyelit teşhislerinde hekim gerekli gördüğü taktirde 10-14 günlük tedavi dozunda antibiyotik reçete eder. Diğer endikasyonlarda 5-7 günlük antibiyotik tedavisi uygulanır. İlaç verilmesinde genel kural en fazla dört kalem ilaç, yedi günlük tedavi dozu ve her kalemden de bir kutu ilacın hekim tarafından reçeteye yazılmasıdır. Ancak, bir kutu ilacın yedi günlük tedavi dozunu karşılamaması durumunda gerekli miktardaki ilaç hekim tarafından reçeteye yazılabilecektir.? Hükmü yer almaktadır.


     Bu açıklama gereğince, her eşdeğer grubu için, karşısında ?UYGULAMA DIŞI? ibaresi yer alan büyük ambalaja sahip kalemler, 01.10.2006 tarihi itibariyle ÖDENMEZ duruma geçecektir.



    01.10.2006 tarihi itibariyle aynı eşdeğer gruptaki ilaçların piyasadaki yedi günlük ambalaj formlarından bir tanesinin bir kutu olarak verilmesi uygulamasına geçileceğinden, Listenin Türk Eczacıları Birliği?nin web sayfasından alınıp,stok kontrolünün yapılması mağduriyetinizi önleyecektir. www.teb.org.tr  

Ayrıca konu ile ilgili gerekli girişimler Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılmış olup ,sorunun çözümlenmesi ile ilgili gelişmeler sizlere bildirilecektir.

 

2) 2006 yılı Tedavi Yardımına ilişkin Uygulama Tebliğinde bedeli ödenecek ilaçlar listesinden KARUM 75 MG 28 FTB ve PİNGEL 75 MG 28 FTB çıkartılmıştır. Uygulama tarihi 01/08/2006?dan itibaren başlayacaktır.

Ecz.F.Esin Demirtok                                    
28.Bölge Hatay Eczacı Odası                                    

Genel Sekreteri

[Ek dosya için tıklayınız...]

24 Temmuz 2006 - Okunma Sayısı : 1875