SGK FATURA TESLİMİ HAKKINDA

             SGK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıda;

        Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafında herayın 1-15'iarasında fatura ve eki reçetelerin teslim döneminde,içinde bulunduğumuz salgın nedeniyle teması azaltmak amacıyla tespit edilen eksikler aşağıda sıralanmış,fatura ve eki reçetelerin teslimi ile ilgili tablo oluşturulmuştur. Konunun dikkate alınmasını,Kuruma gönderilecek fatura ve eki reçetelerin tabloda belirtildiği şekilde tanzim edilerek gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Her grup için ayrı ayrı birer çuval veya zarf dosya içinde şu evraklar bulunmalıdır:

  1. Döküm özeti (1 nüsha)
  2. Hasta listesi (1 nüsha)
  3. Fatura (1 nüsha)
  4. Reçeteler
  5. Üzerinde eczane adı  ve hangi gruba ait olduğu yazılı kaşeli bir adet boş zarf 

Bu evrakların bulunduğu dosyanın üzerine Eczane Adı, SGK Sicil No, Döküm No ve Fatura No bilgileri daha önceki gibi yazıldıktan sonra reçeteleri içerdiği de belirtilecektir (ÖR: A GRUBU REÇETELERİ İÇERİR).

Ayrıca tek bir zarf içerisine A, B, C ve varsa Yurtdışı Sigortalı Reçeteleri için:

  1. Döküm özeti (2 (iki)'şer nüsha)
  2. Hasta listesi (1'er nüsha)
  3. Fatura (1'er nüsha)
  4. Tevzi listesi (elektronik imzalı)

Bu evraklar her bir grup için ayrı ayrı zımbalanarak, aynı zarf içerisinde kuruma teslim edilecektir.

Bu zarfın üzerinde Eczane Adı, SGK Sicil No ve hangi reçete gruplarının faturalarını içerdiğini ifade etmemiz gerekmektedir.

Zarf içinde kuruma teslim edilmesi, temasın azaltılması açısından önemlidir.

Her grup için daha önce olduğu gibi ikişer nüsha döküm özeti dışarıda götürülecek olup, dosyaların içindekiler hariç, üçüncü Bir fatura nüshasını dışarıda götürmeye gerek yoktur.

04 Şubat 2021 - Okunma Sayısı : 3826