SGK SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM

 

   16 Aralık?ta SGK?nın eczanelerle olan sözleşmeleri fesih etmesiyle başlayan süreç devam ediyor.13 Ocak?ta Danıştay tarafından alınan yürütmeyi durdurma kararı bu sorunu sadece ertelemiştir. Yani belirsizlik hala devam etmektedir. SGK?nın savunmasını yaptıktan sonra Danıştayın nasıl bir karar vereceği bilebilmek mümkün değildir. Tekrar sözleşme feshi gündeme gelebilir veya fesih ortadan kaldırılırsa başladığımız noktaya geri dönebiliriz.

 

   Bu kararın bize neler getireceğini veya neler götüreceğini süreç gösterecektir. Eczacı kamuoyunda kimileri tarafından bu karar sevinçle karşılanmış,kimileri tarafından ise aleyhimize başlayacak bir süreç olacak görülmektedir.

 

  Belirgin olan tek şey bu sorunun hala önümüzde duruyor olmasıdır. Bu anlamda bugüne kadar gösterilen birlikteliğin,ortak mücadele kararının devam etmesi bir zorunluluktur.

 

   SGK? nın Danıştay?ın   kararından önce takındığı tavır ve TEB yetkililerinden istediği taahhütler olabilecek şeyler değildir. Hiçbir demokratik ülkede bir meslek örgütüne ;hiçbir eylem yapmayacaksınız,vitrinlerinize bir şey asmayacaksınız ve eczacılar eczanelerinde bizim istediğimiz gibi konuşacaklar denilmez. Bir meslek örgütünün iç işleyişine müdahale edilemez.

 

   Bugün ülkemizde eczacıların yaşadığı sorunlar mesleklerini sürdürebilmek ve eczanelerini ayakta tutabilmekle ilgilidir. Eczacılarımızın odaya ödedikleri aidat ile veya sözleşme paralarıyla ilgili bir sorunu yoktur. Sorun raflarımızdaki ilaçların bedelsiz kamulaştırılması, bu karlılıkla eczacıların yaşayamaması, muayene ücretlerinin tahsilatı gibi angarya iş yaptırılması ve kamu kurum ıskontosunun eczacı üzerinden geçirilerek eczacının zararına zarar katmasıdır.

 

   %25-30 civarında oluşan stok zararlarımız geçen bu kadar süreye rağmen çok cüzi bir oranı karşılanmıştır. Geriye kalan kısmının karşılanıp karşılanmayacağı belli değildir.

 

 

 

 

   Değerli meslektaşlarım;

 

   Eczacılar olarak verdiğimiz mücadele tam anlamıyla bir var olma mücadelesidir; bu süreç içinde birliğimiz ve birlikteliğimiz yok edilmek istenmektedir.bu duruma teslim olmak ve sessiz kalmak mümkün değildir. Henüz ortadaki sözleşme sorununu da çözebilmiş değiliz. Bu sorunu çözebilsek bile bizi bekleyen bir dizi sorun var, ayrıca zaman içerisinde önümüze konacak ,yeni yaratılacak sorunlarla karşı karşıya kalacağımız kesin gibi görünüyor. Bütün bunları bertaraf etmek,hastaların kaliteli ilaç ve eczacılık hizmetine ulaşmasını sağlamak, mesleğimizi iyi bir geleceğe 

22 Ocak 2010 - Okunma Sayısı : 4944