SGK Tarafından Yapılan Eksik ve Yanlış Düzenleme Hakkında

41.A.0013022
03.05.2019

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Birliğimiz arasında "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol"ün revizyonu ve ek Protokol imzalanmasına yönelik süreç devam etmektedir.

İlaç fiyat artışları ve enflasyona bağlı olarak, eczacılarımızın mağduriyet yaşamaması için haklı taleplerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumuna ve T.C.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'a aktarılmış olup, şu ana kadar revizyon görüşmelerinde mutabakata varılmış bir ek protokole henüz imza atılmamıştır.

Hal böyle iken, 2 Mayıs 2019 Perşembe akşamı, Medula Eczane Sistemi üzerinde eczanelere ait KDV hariç satış hasılatlarının 2018 yılı hasılatları doğrultusunda güncellendiği şeklinde mesaj gönderilmiş; Sistem üzerinde yapılan güncelleme ile 2018 hasılatları üzerinden ıskonto oranı ve hizmet bedeli hesaplanmaya başlanması ile, yıllık satış hasılatı yükselen eczanelerin bir üst ıskonto baremine geçmesi ve alacağı reçete hizmet bedelinin azalması şeklinde fiili durum oluşmuştur.

Birliğimiz tarafından yapılan yazılı başvuru ve Protokol revizyonu görüşmelerinde Kurumla varılan mutabakatımız ile, Nisan ayında Medula Eczane Provizyon sisteminde eczacıların 2018 Yılına ait satış hasılatı bilgileri ile, stok düzenleme hakkından yararlanmış olanlar için 7143 sayılı Kanundan kaynaklı kestiği fatura bedelinin sisteme kaydedilmesi için ekran açıldığı halde, dün akşam işleme alınan düzenlemede, stok düzenleme için kesilen fatura tutarının, eczacının hasılatından düşülmeksizin işlem yapıldığı görülmektedir.

Kurum ile Birliğimiz arasındaki Protokol revizyonu ve Ek Protokol görüşme süreci henüz sonuçlanmamış iken; 2018 Medula Eczane Provizyon Sisteminde dün akşam yapılan düzenleme ile oluşan fiili durumdan kaynaklı olarak, Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne, 03.05.2019 tarihli, İvedi Bilgi Talebi konulu resmi yazımız gönderilerek aşağıda belirtilen hususlara ivedilikle açıklık getirilmesi talep edilmiştir:

  • Süregelen Protokol revizyonu görüşmeleri sonucunda eczane iskontosu ve reçete başı hizmet bedeline esas baremlerde, iskonto oranlarında ve reçete başı hizmet bedellerinde yapılacak düzenleme sonrasında, mahsuplaşma işleminin ne şekilde yapılacağı,
  • Mayıs ayının ilk günü Medula Eczane Sisteminde 2017 hasılatı tanımlıyken ve bu çerçevede geçerli ıskontosu üzerinden fatura kesen eczacılar ile dün gece yapılan güncelleme sonrasında ıskonto oranı değişen ve bu şekilde fatura kesen eczanelerin durumunun ne olacağı,
  • Kan ürünü ve hemofili reçetelerinde faturalarında fatura kesme ve teslim işlemlerinin gerçekleştirilememesi durumunun ne kadar devam edeceği.

Ayrıca, 7143 sayılı kanun gereği, stok düzenleme hakkı kapsamında kesilen fatura tutarlarının 2018 yılı satış hasılatından düşülmesi işleminin Medula Sistemine ivedilikle yansıtılması talebimiz ile, kan ürünü ve hemofili reçeteleri için, 01.05.2019 tarihinin resmi tatil olması sebebiyle, 06.05.2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar olan teslim süresinin, sistemde yaşanan durum nedeniyle uzatılması talebimiz de Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak iletilmiştir.

Gelinen noktada, sistemde kan ürünü ve hemofili reçetesi dışındaki ilaçlara ait fatura düzenlemesi ve reçete teslimi ile yaşanan belirsizliğin çözümlenmesine kadar, eczacılarımızın ellerinde bulunan faturaları teslim etmemeleri gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından dün akşam yapılan düzenleme ile oluşan fiili durumda, meslek örgütü olmanın bizlere sunduğu güç ile hareket edeceğimizi ve meslektaşlarımızın Birliğimizin duyuruları doğrultusunda bir arada ortak tavır sergilemesiyle süreci yöneteceğimizi bir kez daha tekrarlamak isteriz.

Türk Eczacıları Birliği olarak, sayıları 26.000'i aşan ve ülkemizin dört bir yanında ilaç ve eczacılık hizmeti sunarak halk sağlığının korunmasına ve geliştirmesine katkı sağlayan meslektaşlarımızın yaşanan bu durumdan hak kaybı yaşamadan çıkabilmesi adına süreci yakından takip ediyoruz.

Bilgilerinizi ve üyelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY 
Genel Sekreter

 

06 Mayıs 2019 - Okunma Sayısı : 1109