STABLON TABLET GERİ ÖDENME KOŞULLARI HAKKINDA

35.A.00.03236

Ankara, 14.06.2006

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


Tedavi Yardımına İlişkin Tebliğin (Sıra No: 6) (29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan) 12.7.2. Antidepresanlar ve Antipsikotiklerin Kullanım İlkeleri başlıklı bölümünün (a) bendi,

a) Trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar tüm hekimlerce yazılabilir.

Yeni nesil (SSRI, SNRI, SSRE, RIMA, NASSA gibi gruplara giren) antidepresanlar, psikiyatri (erişkin ve çocuk), nöroloji (erişkin ve çocuk), üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, dahiliye veya aile hekimliği uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerden birinin çıkardığı ilaç kullanım raporuna dayanılarak diğer hekimler tarafından yazılacaktır. Yatan hastalarda, yatışı yapan ilgili uzman hekim tarafından da tek kutu olarak reçete edilebilecektir.? Şeklinde düzenlenmiştir.

Bu bölümde daha önce yer almayan SSRE grubunun açılımı ?Serotonin Selektif Reuptake Enhancer? (serotonin gerialımını seçici olarak artıran) şeklinde olup, bu grupta yer alan etken madde, ?tianeptin?dir. Bu nedenle, bu etken maddeyi içeren STABLON Kaplı Tablet isimli müstahzar, 15.05.2006 tarihine kadar tüm hekimlerce reçete edilebilmekte iken, 15.05.2006 tarihi itibariyle, 12.7.2 (a) maddesinde belirtilen uzman hekimlerce veya bu hekimlerden birinin çıkardığı ilaç kullanım raporuna dayanılarak diğer hekimler tarafından yazılacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter

15 Haziran 2006 - Okunma Sayısı : 1936