TALASEMİ VE GÖÇ İDARESİ TALASEMİ REÇETELERİNİN SIRALI DAĞITIM KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA

         Değerli Meslektaşlarım;

         Odamız tevzi komisyonunun çalışmaları neticesinde, sıralı dağıtım kapsamında yer alan Talasemi ve Göç İdaresi Talasemi reçetelerinde, 01/02/2023 tarihi itibari ile üst limit esasından, turlu sistem esasına geçilmesine karar verilmiştir.

         Sosyal Güvenlik Kurumu ile Eczanelerimiz arasında imzalanan protokolün Ek4 esaslarına göre; sıralamaya girmek isteyen eczanelerin yazılı olarak odamız veya bağlı temsilciliklerimize başvurmaları gerekmektedir. 
Bu kapsamda eczaneye gelen hastalar, eczacı odasına veya bağlı temsilciliklere yönlendirilecek, reçeteleri kurumumuzca alınacak ilaçlar buralardan teslim edilecektir. İlaçlar muhakkak hak sahibine yada birinci derece yakınına teslim edilmelidir. Teslim alındığına dair kimlik fotokopisi alınması ve altına hasta/hasta yakını tarafından imza alınması elzemdir. Bilginizi ve gereğini rica ederim.

        Ecz.Utku Ergönül
        Genel Sekreter

18 Ocak 2023 - Okunma Sayısı : 314