Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti

Sayı:269

Tarih:31.08.2006

 

 

 

 

 

 

ANTAKYA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI?NA

                                         ANTAKYA

        

                                              

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine dayanılarak, İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından tespit edilen tıbbi atık bertaraf ücretinin odamıza kayıtlı üyelerimizden talep edilmesi yoluna gidilerek üyelerimize ödeme konusunda ihtarlar gönderilmektedir.

24.04.2006 tarihli İl Mahalli Çevre Kurulu kararı incelendiğinde, bertaraf konusunda yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun hizmet götürmeyen belediyenin tıbbi atık üreticisinden ücret talep edemeyeceği yönünde olduğu görülecektir. Tespit edilen ücretlerin götürülen hizmetlerin karşılığı olarak alınacağı da açıklıkla yazılıdır.

Belediyenin 2005-2006 yıllarına yönelik olarak bertaraf açısından yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun bir hizmetinin olmadığı sabittir. Bu durumda be bedelin anılan yıllar için istenmesi imkanı yoktur. Öncelikle, 2005 ve 2006 yılları açışından;

1) Bu bedellerin istemeye yönelik belediyece verilmiş bir karar varsa BU KARARDAN GERİ DÖNÜLMESİNİ,   

2) Eğer herhangi bir karara dayanılmadan sadece yönetmelik ve çevre kurulu kararı baz alınarak bu bedelin istenmesi yoluna gidilmiş ise, BU BEDELİN İSTENMEYECEĞİNE İLİŞKİN BİR KARAR İHDAS EDİLMESİNİ

3) Aksi takdirde bu TALEBİMİZİN RET EDİLDİĞİNE DAİR BİR YANIT verilmesini saygı ile dileriz.

 

        

 

 

                    &

02 Ağustos 2006 - Okunma Sayısı : 2333