VETERİNER ECZACILIĞI EĞİTİM PROGRAMI

    VETERİNER ECZACILIĞI EĞİTİM PROGRAMI

 

   Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi işbirliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Veteriner Fakülteleri, Majistral Eczacıları Derneği, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği, klinik ve sektör temsilcilerinin katkıları ile ‘veteriner ilaçlarının doğru ve güvenli kullanımı, veteriner dozaj formları ve majistral ilaç hazırlanması, hayvan sağlığında kullanılan koruyucu ve önleyici ürün ve yöntemler, tıbbi destek ürünleri ve cihazları, veteriner ilaçlarda advers etki bildirimi ve mevzuat’ konuları başta olmak üzere eczacıların bilgi birikimini  arttırmak ve veteriner hekimler ile işbirliklerini güçlendirmek adına ortak bir dil kullanmalarını sağlayabilmek için  ‘Veteriner Eczacılığı Eğitim Programı’ düzenlenmektedir. Eğitim programı, 10 modül ve yaklaşık 70 saat dersten oluşacak şekilde tasarlanmıştır.

 

Eğitim Kapsamı

Modül 1. Giriş ve Genel Terminoloji

Modül 2. Farmakolojik ve Toksikolojik Değerlendirme

Modül 3. Veteriner İlaçları ile İlgili Mevzuat

Modül 4. Veteriner İlaçları E-Reçete Uygulamaları ve Bilgi Kaynakları

Modül 5. Veteriner İlaçları

Modül 6. Pet ve Çiftlik Hayvanları için Farmasötik bakım

Modül 7. Veteriner İlaç Dozaj Formları ve Steril Olmayan İlaç Hazırlama

Modül 8. Hayvan Sağlığında Koruyucu ve Önleyici Ürün ve Yöntemler

Modül 9. Veteriner Adli Toksikoloji

Modül 10. Veteriner İlaçları Kalite Güvencesi, Advers Etki Bildirimi ve Değerlendirmesi

       Dersler çevrimiçi senkron veya asenkron olarak yürütülecektir.

 

        Kimler Başvurabilir?

        Eğitim programımıza eczacılar kabul edilmektedir.

        Son Başvuru Tarihi : 25 Şubat 2021

 

Detaylı Bilgi:  www.lokmanhekim.edu.tr

VETERİNER ECZACILIĞI EĞİTİM PROGRAMI

22 Şubat 2021 - Okunma Sayısı : 542