Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranlarında Artış

Piyasalardaki  hareketlilik ve bankalarca kredi faizlerine uygulanan artış sonucunda, Sandık kaynaklarının korunmasını ve yönetimini sağlayabilmek amacıyla, üyelerimize kullandırılan kredilerin kullandırım faiz oranı %1,65'den %1,95 seviyesine yükseltilmiştir.

Krediler, Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla kullandırılmaya devam edecektir.

Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir.

Kredi işlemlerinde bankaya hiçbir masraf ve ek ücret ödenmeyecektir.

Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi oranları ve kredi ödeme tablosu 19.04.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

Ecz. Mehmet İbrahim ÖZKOL

Türk Eczacıları Birliği Saymanı

 

Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evrakları;

 

a) Nüfus Cüzdanı,

b) İmza Sirküleri,

c) Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem

Geçici Vergi Beyannamesi.

d) Vergi Levhası,

e) Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) 

varsa ödendi belgeleri,

f) Üyesi olunan Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi.

 

 

Kredi Ödeme Tablosu için tıklayınız.

 

 

 

19 Nisan 2019 - Okunma Sayısı : 576