YEŞİL KARTLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Mensupları;

1 Ocak 2005 tarihinde yapılan yasa değişikliği ile Yeşil Kartlı hastalar ilaçlarını serbest eczanelerden almaya başladılar. Uygulamada ikinci yıla yaklaştığımız bugünlerde, Türkiye?de yaşamsal önemi olan, kaliteli sağlık hizmetinde ilaca ulaşım, adil ve eşit biçimde gerçekleşmeye başlamıştır. Uzun süredir savunduğumuz bu uygulama, hastaları büyük ölçüde rahatlatırken, evrensel eczacılık hizmetinin hayata geçmesini sağladı.

Sosyal devlet ilkesi gereği, tedaviye erişiminin eşit bir şekilde sağlanması en temel insan haklarından biridir. Alım gücü olmayan yoksul vatandaşlarımızın da Yeşil Kart sayesinde ilaca rahatça ulaşması bu ilkenin sonuçlarından birisidir.

İlaçta yeni bir dönemi başlatan bu uygulama, halk sağlığı açısından tarihi bir aşamadır. Uygulama ile vatandaşlarımızdan 11 milyonunun daha, eczacılık ve ilaç hizmetlerine erişimi kolaylaşmıştır. Artık hastalarımız ilaç hizmetini danışmanlık hizmeti ile birlikte alabilmektedir. Tüm dünyada, zaten varolan bu sisteme geçiş, hem hizmeti alanları hem de hizmeti verenleri rahatlatmıştır. Sistemle birlikte, hizmetin hızı ve niteliği artmıştır.

Bugün Yeşil kartlı hastalarımıza verdiğimiz özverili hizmetten dolayı mesleki anlamda büyük haz duymaktayız. Çünkü ülke insanımızın tümünün sağlığını korumak yönünde atılan bu adımda üstlendiğimiz bu görev onur vericidir.

Bir sağlık elemanı olarak, hizmetin kalitesi ve ulaşılabilirliğini sağlamak, eczacının temel görevidir. Biz bu görevi yerine getiriyoruz, giderek de geliştiriyoruz.

ECZACILARIN DEVLETTEN ALACAĞI GİDEREK ARTIYOR!

2007 yılından itibaren de Yeşil Kartlı vatandaşlarımızın sosyal güvenlik kurumlarıyla birlikte tek çatı altında birleşerek sağlık karnesine sahip olmasını; temel sağlık hizmetlerinin kalitesi ve devamlılığı açısından memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak unutulmaması gerekir ki; sağlık hizmetinin önemli bir argümanı olan ilaç hizmetinin sürdürülebilirliği geri ödemelerin düzenli bir biçimde yapılmasına bağlıdır.

Bugün önemli bir sağlık hizmeti veren eczacılar, verdikleri ilaçların bedellerini aylarca alamamaktadırlar. Yeşil Kart kapsamındaki vatandaşların ilaç ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hiçbir aksaklık çıkarmadık. Oysa eczanelere ilaç bedellerinin ödenmesi konusunda uygulamada ikinci yıla girilmesine karşın hala ödemeler zamanında bir düzende yapılmamaktadır.

Bugün illere göre değişim göstermekle birlikte, eczanelerin devletten alacağı, 350 Milyon YTL?yi bulmaktadır. Bu durum ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Yapılması gereken ödemeler çok gecikmiştir. Böyle devam ederse hizmeti sürdürmemiz mümkün değildir. Çünkü ilaçların bedelleri ödenip çekler verilmiş, bir çok eczacımızın çekleri karşılıksız kalmaktadır.

Tüm eczacılar için bıçağın kemiğe dayandığı bu dönemde, alacaklarımızın acil bir şekilde kapatılması artık zorunluluk haline gelmiştir. Aksi halde, Sosyal Güvenlik Kurumu ileride sıkıntı yaratacak ciddi bir borçla işe başlamak durumunda kalacaktır.

Öncelikle eczacılarımızın mesleki faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu?nun geleceği için Maliye Bakanlığı?nın Mayıs ayından beridir ödemediği yaklaşık 350 Milyon YTL?lik kaynağı derhal aktarması ve bu sorunu ortadan kaldırması gerekmektedir. Bu konuda acilen çözüm beklemekteyiz. Bugün buna tahammül gücümüz kalmamıştır.

Basına ve Kamuoyuna duyurulur.

30 Kasım 2006 - Okunma Sayısı : 1673