Eczane Devir İşlemleri İçin İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından İstenen Belgeler

MERKEZ İLÇEDE;

1)İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ:

İLK BAŞVURU KURUMUN İSTEDİĞİ BELGELERİ İÇEREN BİR DOSYA İLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILIR.

2)HATAY ECZACI ODASI:ECZANE UYGUNDUR RAPORU DÜZENLENEBİLMESİ İÇİN ECZANE OLACAK YERİN GEREKLİ ÖLÇÜMLERİ YAPILARAK UYGUNLUĞU KROKİ ÜZERİNDE ONAYLANIR.

3)ECZANE UYGUNDUR BELGESİ DÜZENLENEN DOSYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLİR.

4)İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÜST YAZISI İLE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE SEVK EDİLİR.

5)İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GÖNDERİLEN DOSYA ÜST YAZISI İLE BİRLİKTE ODAMIZIN İSTEDİĞİ BELGELERLE BERABER İLGİLİ KOMİSYONA BAŞVURULUR. KOMİSYON İNCELEMESİNDEN SONRA MUVAZZA KOMİSYONUNA SEVK EDİLEREK DOSYA HAKKINDA İLGİLİ ECZACI İLE GÖRÜŞÜLÜR VE SONRASINDA DOSYA ODA YÖNETİM KURULUMUZCA İNCELENİR VE ODA UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENİR.

ECZANE DEVRİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İSTENİLEN BELGELER

1.BAŞVURU DİLEKÇESİ(ECZACI TARAFINDAN YAZILIP İMZALANMIŞ, ECZANE AÇMAK İSTEDİĞİNE DAİR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE VE ECZACI ODASINA HİTABEN AYRI AYRI YAZILACAK)

2.DİPLOMA ÖRNEĞİ(SAĞLIK BAKANLIĞINDAN TESCİLLİ DİPLOMANIN ASLI YADA NOTER TASDİKLİ SURETİ GÖRÜLEREK FOTOKOPİSİNE”ASLI GİBİDİR” KAŞESİ BASILARAK İLGİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE TASDİK EDİLEBİLİR.AYRICA NOTERDEN TASDİK İSTEMEYECEKTİR.)

3.GÖZ RAPORU: (GÖZ DOKTORUNUN ADI VE ÜNVANININ YAZILDIĞI RESMİ TASDİKLİ RAPOR.ECZACILIK YAPMASINDA SAKINCA YOKTUR İBARESİ BULUNMALIDIR.)

4.ÖZGEÇMİŞ: (ECZACININ EL YAZISIYLA YAZIP İMZALADIĞI ÖZGEÇMİŞİ)

5.SAĞLIK RAPORU: (RESMİ BİR SAĞLIK KURULUŞUNDAN ALINMIŞ,MESLEĞİ YAPMAYI ENGELLEYECEK İYİLEŞMEZ BİR HASTALIĞI BULUNMADIĞINA DAİR RAPORDUR.FİZİKSEL VE RUHSAL AÇIDAN ECZACILIK YAPMASINDA SAKINCA YOKTUR İBARESİ BULUNMALIDIR.

6.ADLİ SİCİL KAYDI: (ECZACI ADINA DÜZENLENMİŞ OLMALIDIR. ADLİ SİCİL KAYDI VAR İSE İLGİLİ MAHKEME KARARLARININ FOTOKOPİLERİDE EKLENMELİDİR.

7.KROKİ: ECZANE ADI ,ADRESİ,NET KULLANIM ALANI VE KONUMUNU(CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİN YER ALDIĞI VAZİYET PLANINI) GÖSTERİR KROKİ.
3 ADET OLACAK
MİMAR VEYA MÜHENDİS TARAFINDAN ONAYLI OLACAK
1/50 VEYA 1/100 ÖLÇEKLİ
KAPI GİRİŞİ VE KAPI ZİLİ GÖSTERİLECEK.

8:VESİKALIK FOTOGRAF: SON BİR AY İÇERİSİNDE ÇEKİLMİŞ 4*6 CM BOYUTLARINDA 4 ADET

9:RUHSAT HARÇ MAKBUZU ASLI : İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YATACAK.

10.AYRILIŞ BELGESİ:VARSA EN SON ÇALIŞTIĞI ECZANE,ECZA DEPOSU VEYA İŞYERİNDEN AYRILDIĞINA DAİR BELGE(TASDİKLİ OLMALI VE TASDİK EDEN YETKİLİNİN İSİM VE İMZASI BULUNMALIDIR.)DAHA ÖNCE ECZANE AÇMIŞ İSE EN SON AÇTIĞI ECZANENİN DURUMU İLE İLGİLİ OLARAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI.

11.ECZANE TELEFON NUMARASINI GÖSTERİR BELGE

12.YAPI RUHSATI VEYA YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ(ASLI GİBİDİR ONAYLI SURETİ)

13.ODA KAYIT BELGESİ

14.RUHSATNAME ASLI VE VARSA MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİNİN ASLI

15.DEVİR SENEDİ-TUTANAĞI:İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE GÖREVLENDİRİLEN BİR YETKİLİ İLE BÖLGE ECZACI ODASI YETKİLİSİ HUZURUNDA HEM BU YETKİLİLERİN HEMDE DEVİR EDEN VE DEVİR ALAN ECZACILARIN İMZALARININ BULUNDUĞU TUTANAK.

NOT:RAPORLAR VE ADLİ SİCİL KAYDI, BAŞVURU TARİHİNDEN EN FAZLA 1 AY İÇİNDE ALINMIŞ OLMALIDIR.