Ecza Deposu Sorumlu Müdürlüğü

  • Ecza deposunun faaliyetini ve ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesi
  • Ecza deposu yetkilisinin eczacıyı sorumlu müdür atadığına dair dilekçe (ekinde dilekçeyi imzalayan kişinin imza yetki belgesi)
  • Eczacı odasında kayıtlı eczacının sorumlu müdürlüğü kabul ettiğine dair dilekçe
  • Ecza deposu sorumlu müdür değişikliğinde eski sorumlu müdürün istifa dilekçesi
  • İlçe sağlık grup başkanlığı raporu fotokopisi (ilk açılışta istenir)
  • İl sağlık müdürlüğü tarafından istenen 5 adet röleve planı (Röleve planlarının oda tarafındanda tasdiklenmesi gerekmektedir) (İlk açılışta istenir)
  • Eczacı odası bölge temsilcisi raporu aslı (ilk açılışta istenir)
  • Sorumlu müdür eczacı daha önce bir işyerinde çalışmış ise bu işyerinden ilişik kesme belgesi