Vereseli Eczane İşlemlerinde İstenen Belgeler

Müracaat Sırasında Eczacıdan İstenilecek Belgeler:

  1. Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesi aslı:
  2. Veraset ilamı: Noter tasdikli
  3. Feragatname/muvafakatname: Noter tasdikli
  4. Matbu form: ( Eksiksiz yazı ile doldurulmuş ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı kısmı, Eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya İlgili Nüfus Müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır. Eczacı/mesul müdüre ait T.C. Kimlik numarasının yazılması gerekmektedir.)
  5. Özgeçmiş: Eczacının el yazısı ile yazılmış, tarih ve imzası bulunan özgeçmişi
  6. Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak ilgili Müdürlükçe tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.)
  7. Göz raporu: Göz doktorunun adının ve ünvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor
   1. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalıdır.)
  8. Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınmış mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair rapordur.(özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş olmalıdır.)
  9. Adli Sicil Kaydı: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.
  10. Vesikalık fotoğraf: Eczacının son 1 (bir) ay içerisinde çekilmiş 4x6 cm. boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğrafı, (polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır.)

  * Ayrıca daha önce bir eczane, ecza deposu veya herhangi bir işyerinde mesul müdürlük yapan eczacılardan en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair Ayrılış Belgesi de istenir. Belge tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır

  NOT: Raporlar ve Adli Sicil kaydı İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan ilk başvuru tarihinden en fazla 1 (Bir) ay önce alınmış olmalıdır.

  Bölge Eczacı Odasından İstenecek Belgeler:

  1- Oda üyelik kaydı